STATISTICKÁ ROČENKA 1999
NUMERI PRAGENSES

STATISTICAL YEARBOOK 1999
NUMERI PRAGENSES

titul

OBSAH
Contents

Předmluva

Základní ukazatele o hl. m. Praze   /  The capital Prague, basic indicators

1. Území, podnebí, životní prostředí   /  Area, climate, environment
2. Obyvatelstvo   /  Population
3. Finance   /  Finance
4. Ceny, příjmy a výdaje domácností   /  Prices, household incomes and expenditures
5. Práce   /  Labour
6. Produkční statistiky   /  Production statistics
7. Sociální statistiky   /  Social statistics
8. Volby   /  Election
9. Ostatní   /  Miscellaneous

Srovnání regionů a vývoj vybraných ukazatelů za Českou republiku
Comparison of regions and trend in basic indicators in the Czech Republic

10. Srovnání regionů ČR za rok 1998   /   Selected indicators for CR regions: 1998
11. Vývoj vybraných ukazatelů za Českou republiku   /   Trends in basic indicators: Czech Republic


Seznam tabulek   /   List of tables

Seznam diagramů   /   List of pictures

Autoři   /  Authors


Objednávky na tištěnou publikaci zasílejte na adresu: Český statistický úřad, odbor informačních služeb, Sokolovská č.n.142, 186 04 Praha 8
fax: 02/66310429 e-mail:bauer@gw.czso.cz
Cena 1 výtisku: Kč 200,-