WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

Vážení čtenáři,

Praha Vám letos představuje jubilejní dvacáté vydání ročenky o stavu životního prostředí ve městě. Jsem potěšen, že i nové vedení města může navázat na dlouhodobou tradici odpovědné správy města, která vychází z principů rozhodování na základě kvalitních informací a otevřenosti vůči občanům.

Systematický přístup k práci s informacemi a komunikaci s občany při správě města považuji za stejně důležité jako v lékařství. Na začátku stojí vyšetření a anamnéza, určení diagnózy, následuje návrh a aplikace léčebného postupu, sledování jeho úspěšnosti, je vedena dokumentace. Především však je nutná prevence a součinnost pacienta. Město chceme mít také zdravé, čisté a rozvíjející se udržitelným způsobem. Chceme, aby fungovalo tak dobře, aby Pražané byli co nejméně obtěžováni neduhy velkoměstského prostředí, ale mohli naopak využívat jeho kladné stránky jako místa dobrého pro život i pro práci. Také proto analyzujeme a dokumentujeme stav a vývoj městského prostředí, sledujeme, jaká zlepšení přinášejí prováděná opatření, zvažujeme co a jak dál, usilujeme o informování a součinnost s odborníky i širokou veřejností.

Ročenka přináší mnoho informací o tom, co se za dvacet let již podařilo vyřešit, co úspěšně nastartovat, ale také jaké problémy a výzvy stojí před námi. Přeji Vám, abyste v ročence nalezli nejen zajímavá čísla, grafy a mapy, ale také inspiraci k zamyšlení nad tím, co můžeme pro sebe a své prostředí udělat sami. Může jít o třídění odpadu, cestu do práce jinak než autem, úsporu energie nebo vody, či víkendový výlet do zajímavé pražské přírodní lokality. Věřím, že v každé z následujících ročenek Vám budeme moci přinést informace o tom, co pro lepší prostředí města udělali také jeho představitelé.


Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Primátor hlavního města Prahy

 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011