Úvod
Introduction
Komentář
Comments
OBSAH / CONTENTS

Autoři a spolupracovníci / Authors and Contributors

Zkratky / Abbreviations

Literatura / Literature

  Děkujeme všem organizacím, které přispěly svými údaji ke zpracování publikace.
  We thank to all organizations which contributed their data for realization of this publication.

  Kontakt / Contact

  Institut městské informatiky hl. m. Prahy / Institute of Municipal Informatics of the City of Prague,
  Žatecká 2, 110 01 Praha 1
  tel. / phone: 004202-24485001 (ředitel / director), 004202-24485314 (redakce / editor),
  fax: 004202-24811902
  e-mail: jsolc@imip.monet.cz

Copyright

Institut městské informatiky hl. m. Prahy
Institute of Municipal Informatics of the City of Prague

Praha 1998
Prague 1998