WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment

 
 
 

B2.5  PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Informace o výstavbě protipovodňové ochrany v hl. m. Praze

Intenzivní výstavba protipovodňové ochrany probíhá na celém území hlavního města Prahy. Po dokončení bude hlavní město chráněno proti rozlivu velkých vod Vltavy a Berounky na úrovni hladiny velké povodně v srpnu roku 2002 s rezervou +30 cm. Výjimkou je pouze Zbraslav, kde po dohodě s MČ a po projednání v Radě HMP bude výše ochrany na stoletou vodu s rezervou +30 cm.

Výstavba protipovodňových opatření byla v roce 1997 původně navržena na 100 letou vodu a rozdělena do 7 etap: 0001 – Staré Město a Josefov, 0002 – Malá Strana a Kampa, 0003 – Karlín a Libeň, 0004 – Holešovice a Stromovka, 0005 – Podolí a Výtoň, 0006 – Smíchov, Zbraslav, Radotín a Velká Chuchle, 0007 – Troja, Praha 7.

Po povodni v roce 2002 se zvýšila navrhovaná úroveň ochrany. Dokončená první etapa obstála, navyšoval se jen úsek mobilního hrazení před Holešovickou tržnicí. Výstavba protipovodňových opatření byla rozšířena o další dvě etapy a to Etapu 0008 Modřany a Etapu
0009 – opatření proti vnitřním vodám. Etapy ochraňující centrum města byly dokončeny a počítá se s jejich plnou funkcí při možné povodňové situaci (0001–0005, 0008).

V roce 2009 probíhaly práce na E 0006 – Zbraslav a Radotín a E 0007 – Troja. Přípravu a realizaci výstavby protipovodňových opatření zajišťuje Odbor městského investora MHMP. Etapu 0009 průběžně zajišťuje PVS, a. s.


 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Únor 2011 | February 2011