ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Slavnostní vyhodnocení 15.ročníku soutěže ve sběru papíru na pražských základních školách

 

Pražští školáci se již 15 let úspěšně podílí na ochraně našeho životního prostředí formou sběrových ekologických soutěží, ve kterých si osvojují zásady správného třídění odpadů. Soutěž pořádá ve spolupráci a pod záštitou Magistrátu hl.m.Prahy akciová společnost České sběrné suroviny na základních, mateřských a speciálních školách.
Slavnostní závěrečné vyhodnocení soutěže s předáním cen a pohárů primátora hl.m.Prahy se uskutečnilo v úterý 23. června 2009 ve 14:00 hodin ve Velkém zasedacím sále Nové radnice Magistrátu hl.m.Prahy.

Odměny získaly 3 nejlepší školy podle celkového množství nasbíraného papíru a další 3 nejlepší školy podle průměru na jednoho žáka. Současně byli odměněni i nejlepší účastníci doprovodných ekologických soutěží ve sběru plastových víček, hliníkových obalů, nápojových kartonů a drobných elektrospotřebičů.
Celkem se sběru starého papíru ve školním roce 2008/2009 zúčastnilo 25 035 žáků, kterým se podařilo nashromáždit 709 227 kg této suroviny. V průměru tak připadá na jednoho žáka 28 kg.
Nasbírané množství papíru na školách představuje 3,34 % z celkového množství vytříděného papíru v Praze za dané období a to zcela bez dopadu na rozpočet města. Navíc získává město finanční prostředky za vytříděnou surovinu od společnosti EKO-KOM a.s.

Vítězem letošního ročníku soutěže se staly Ratibořická 1700, Praha 9-Horní Počernice (podle množství nasbíraného papíru - 105 030 kg) a ZŠ Mýtní 73, Praha 9 (podle průměru na žáka - 213 kg).
V doprovodných ekologických soutěžích se z pražských škol nejlépe umístila ZŠ Strossmayerovo náměstí 4 z Prahy 7, která si odnese 1.cenu za celkové množství 180 kg sesbíraných hliníkových obalů, ve sběru plastových víček byly nejlepší FZŠ a MŠ U Studánky, Umělecká 8, Praha 7 s množstvím 1 182 kg (celkové 3.místo). Nejvíce nápojových kartonů nasbírala ZŠ Plzeňská 39 z Prahy 5 – 26 kg a ve sběru drobných elektrospotřebičů byla nejlepší MŠ Markušova 1556 z Prahy 4 s množstvím 40 kg.

Žákům z pražských škol se tak podařilo nasbírat a vrátit do recyklačního procesu celkem 721 020 kg cenných druhotných surovin.
Vedle cen budou nejlepším pražským školám předány poháry primátora hl.m.Prahy. Toto ocenění získává ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9 - Horní Počernice. Žáci této školy se opravdu snaží a již několik let si udržují první příčku ve sběru starého papíru. S úctyhodným celkovým množstvím 105 030 kg papíru daleko předběhli ostatní pražské školy.
ZŠ Mýtní 73, Praha 9 obdrží pohár za nejlepší umístění ve II.kategorii, tj. podle nejlepšího průměrného množství nasbíraného papíru na jednoho žáka ( 213 kg).

Současně byl předáván i pohár hejtmana Středočeského kraje a pohár města Kladna, neboť soutěž probíhá paralelně i na území Středočeského kraje.
Ceny do soutěže věnovala vedle generálního partnera soutěže firmy Nestle Česko s.r.o. řada dalších firem (EURO WASTE, a.s, Komerční banka, a.s., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Elektrowin a.s., MIKAPA plus s.r.o., Národní muzeum a další partneři soutěže).


Prohlédněte si naší fotogalerii z předávání cen:
 


Vyhodnocení 15.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských ZŠ - zástupci výtězných škol v zasedacím sále ZHMP
  Vyhodnocení 15.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských ZŠ - zástupci oceněných škol  Vyhodnocení 15.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských ZŠ - předávání cen  Vyhodnocení 15.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských ZŠ - zástupci vítězné školy  Poháry primátora - ročník 2008/2009   

Vyhodnocení 15.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských ZŠ - pohled na ceny  Vyhodnocení 15.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských ZŠ - projevy zástupců organizátorů soutěže  Vyhodnocení 15.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských ZŠ - pohled do sálu RHMP  Vyhodnocení 15.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských ZŠ - zástupci oceněných škol Vyhodnocení 15.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských ZŠ - zástupci výtězné školy při předávání darů 

Vyhodnocení 15.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských ZŠ - předání ocenění zástupcům vítězné školy  Vyhodnocení 15.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských ZŠ - předání poháru primátora hl.m.Prahy  Vyhodnocení 15.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských ZŠ - zástupci vítězné školy s pohárem primátora hl.m.Prahy  Vyhodnocení 15.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských ZŠ - předání cen Vyhodnocení 15.ročníku sběrových ekologických soutěží na pražských ZŠ - předávání cen zástupcům výtězné školy


Následující tabulky uvádí umístění pražských škol v soutěži v jednotlivých kategoriích a přehled jednotlivých ročníků soutěže ve sběru papíru.


Vyhodnocení pražských ZŠ

(školní rok 2008/2009)

(sběr papíru)

Kategorie

Základní školy

I.

1. ZŠ   Ratibořická 1700, Praha 9 

 podle celkového množství

2. ZŠ   Mýtní 73, Praha 9-Běchovice 

 

3. ZŠ   Chodovická 2250, Praha 9 

 II.

1. ZŠ  Mýtní 73, Praha 9-Běchovice

podle průměru na žáka

2. ZŠ  Ratibořická 1700, Praha 9 
  3. ZŠ a MŠ Spojenců 1408, Praha 9 Přehled jednotlivých ročníků soutěže ve sběru starého papíru

 

Školní rok

Počet přihlášených škol

Množství sebraného papíru (kg)

1994/1995

20

105 362

1995/1996

39

375 665

1996/1997

54

391 251

1997/1998

42

426 161

1998/1999

62

749 039

1999/2000

73

977 438

2000/2001

69

849 550

2001/2002

77

961 920

2002/2003

69

956 720

2003/2004

95

1 215 500

2004/2005

104

1 315 950

2005/2006

117

1 480 470

2006/2007

99

1 267 720

2007/2008

100

1 106 970

2008/2009

78

709 227

 

Tisk 26.6.2009 | Miloš Cihelka | Přečteno: 14064 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru