ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Krajská konference EVVO 2009

logo HMP Krajskou konferenci pořádá Hlavní město Praha, její organizaci zajišťuje Sdružení TEREZA ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr a s Ekocentrem Podhoubí. Sdružení TEREZA - logo logtdvur.jpg logo_podhoubi.gif

 

Pražská krajská výroční konference EVVO hl. m. Prahy je v letošním roce zaměřená na podporu učitelů. Je určena především pro školy, školská zařízení, jejich zřizovatele a organizace se školami spolupracujícími v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.  

Účelem konference je především vzájemné seznámení a setkání pedagogů a pracovníků organizací poskytujících služby pro školy v oblasti EVVO, výměna zkušeností a informací a získání přehledu o možných partnerech při spolupráci na poli environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze.
Cílem konference je představit učitelům veškerou existující nabídku podpory v oblasti EV ve školách v Praze, nabídnout vhodné metody její realizace a sdílet zkušenosti a ukázky z praxe jednotlivých pedagogů. Účastníci konference si budou moci vybrat vzdělávací či pracovní dílny dle svých preferencí a potřeb.
V rámci Konference bude probíhat veletrh organizací a služeb v EV, kde se budou moci návštěvníci seznámit s dostupnými pomůckami, metodikami a výukovými materiály. 

 

Místo konání: ZŠ Kunratice, Předškolní 450/6, Praha 4 – Kunratice
Termín konání: 12.11.2009

Podrobné informace, program dílen a přihlašovací formulář naleznete na webových stránkách: http://www.terezanet.cz/konference-evvo.html .


 

Program Konference:

8:30 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 9:30 Zahájení – úvodní slova
Petr Štěpánek, radní hl. m. Prahy pro životní prostředí
Vít Beran, ředitel školy ZŠ Kunratice
9:30 – 12:00 Paralelní pracovní dílny – dopolední blok
DÍLNA 1 - Přehled nabídky EV pro začátečníky
DÍLNA 2 - Ekologické výukové programy
DÍLNA 3 - Dlouhodobé školní programy a projekty pro EV
DÍLNA 4 - Organizace a koordinace EV ve škole
DÍLNA 5 - Ekoprovoz škol
DÍLNA 6 - Jak efektivně zajistit služby v oblasti EVVO pro školy?

Přestávky, občerstvení
15 minut v každé dopolední i odpolední dílně (cca 10.30 – 10:45 a 14:30 – 14:45).
12:00 – 13:30 Oběd

12:00 – 13:30 Veletrh organizací a služeb
13:30 – 16:00 Paralelní pracovní dílny – odpolední blok
DÍLNA 1 - Aktivity ve třídě pro 1. stupeň
DÍLNA 2 - Aktivity ve třídě pro 2. stupeň
DÍLNA 3 - Aktivity v terénu
DÍLNA 4 - Organizace a koordinace EV ve škole (opakování dopolední dílny)
DÍLNA 5 - Ekoprovoz škol (opakování dopolední dílny)

16:00 Konec programu

Tisk 5.11.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 15278 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru