ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Ukončen první ročník Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO zadaného Hl.m.Prahou

 

V souvislosti s ukončením kurzu Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO (Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) pořádalo hl. m. Praha a Sdružení TEREZA slavnostní předávání osvědčení na Staroměstské radnici. Specializačního kurzu, realizovaného sdružením TEREZA od října 2008 do října 2009, se účastnilo 25 učitelů z pražských škol. Osvědčení o absolvování kurzu předal koordinátorům EVVO pražský radní pro životní prostředí Petr Štěpánek a ředitel Sdružení Tereza Petr Daniš.

V rámci podpory ekologické výchovy na pražských školách a realizace Krajské koncepce EVVO a následného akčního plánu byla v září 2008 Hl.m.Prahou zadána zakázka na realizaci prvního kola Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO.
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO (environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty) je určeno pro koordinátory EVVO úplných základních a středních škol na území hl.m.Prahy. Pověřit jednoho z pedagogických pracovníků koordinací EVVO na škole doporučuje ředitelům škol metodický pokyn MŠMT k EVVO ve školách a školských zařízeních. Studium je v rozsahu 250 vyučovacích hodin přímé výuky. Studium účastník úspěšně zakončí obhájením závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před odbornou komisí, což vychází ze Standardu  dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO. Zadáním závěrečné práce je vytvoření konceptu ekologické výchovy (Školní program EVVO) pro školu, na níž koordinátor působí. Každý účastník má jednoho školitele, který mu po celou dobu studia konzultuje tvorbu závěrečné práce.
Úspěšní absolventi studia získávají kvalifikační osvědčení. Specializační studium realizované Sdružením TEREZA je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).

PA231802.jpg PA231820.jpg PA231806.jpg PA231823.jpgČasový rozvrh Specializačního studia, cíle a náplň:
 

Specializační studium bylo realizováno od září 2008 do září 2009. Forma studia byla kombinací pobytové a denní formy výuky. Denní kurzy probíhaly v Praze v prostorách Sdružení TEREZA a dalších ekocenter (Toulcův dvůr, Ekocentrum Podhoubí). Pobytový kurz probíhal ve středisku pro vzdělávání  a výchovu Chaloupky v okrese Nymburk.
První setkání kurzu proběhlo v říjnu 2008, celkem proběhlo 14 setkání kurzu.


Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - 1.setkání 01
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - 1.setkání 02 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - 1.setkání 03 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - 1.setkání 04 


Hlavním cílem Specializačního studia bylo vyškolit školní koordinátory EVVO tak, aby byli kvalifikovaní plánovat, koordinovat a realizovat kvalitní environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na vlastní škole. V průběhu specializačního studia byl kladen důraz na individuální přístup k jednotlivým účastníkům s přihlédnutí k podmínkám různých škol. Účastníci kurzu dostali po celou dobu maximální individuální podporu lektorů a organizátorů kurzu tak, aby na své škole skutečně zlepšili realizaci EVVO.

Semináře a workshopy v rámci Specializačního studia jsou vždy koncipovány interaktivně. Vycházejí z principů konstruktivistické a zážitkové pedagogiky. Použité metody vtahují učitele do průběhu semináře a jsou co možná nejvíce přizpůsobené jejich konkrétním potřebám. Prezentační bloky se střídají s praktickými ukázkami a vlastním myšlenkovým úsilím účastníků s cílem dát jim maximální možnost okamžité praktické aplikace získaných informací.
 

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - výuka v přírodě 01 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - výuka v přírodě 02 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - výuka v přírodě 03 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - výuka v přírodě 04


Součástí specializačního studia byly také exkurze do přírodních lokalit využitelných pro školní ekologickou výchovu (Petřín, Prokopské údolí, CHKO Český kras) a do organizací a institucí zabývajících se příslušnými tématy EVVO především na území hl.m.Prahy (ZŠ Vrané nad Vltavou, SEV Zvoneček, ZŠ Chmelnice, Ekocentrum Podhoubí, SEV Toulcův dvůr, SEV Chaloupky).


 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - výjezdní setkání Chaloupky 01 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - výjezdní setkání Chaloupky 02 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - výjezdní setkání Chaloupky 03 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - výjezdní setkání Chaloupky 04 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - výjezdní setkání Chaloupky 05 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO - výjezdní setkání Chaloupky 06

   

Tisk 29.10.2009 | Miloš Cihelka | Přečteno: 14319 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru