ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Ekologická stopa školy

 

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) v rámci projektu: Ekologická stopa jako praktický nástroj EVVO podpořeného z prostředků MŠMT a MHMP oslovuje všechny zájemce s nabídkou využití nástroje ekologické stopy na škole.

Občanské sdružení TIMUR nabízí možnost výpočtu ekologické stopy školy - stanovení celkového dopadu Vaší školy na přírodní zdroje planety.
Zároveň Vám poskytne metodický materiál, který usnadní pochopení daného tématu vašim žákům. Materiál obsahuje nápady a témata pro RVP “Environmentální výchova”. Podrobnosti naleznete v přiloženém letáku, který bude rovněž distribuován do škol.

Ekologická stopa - leták


Školy, které s pomocí Občanského sdružení TIMUR stanoví svoji ekologickou stopu, získají certifikát.
V současné době jedná Timur o oficiální záštitě této certifikace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.
Zapojení do projektu je do konce roku 2009 díky grantové podpoře zdarma. Osobně může TIMUR pomoci prvním 20-ti přihlášeným školám.

Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte a kontaktujte, ať už telefonicky či písemnou formou, níže uvedené osoby.

Viktor Třebický, garant ekologické stopy, viktor.trebicky@timur.cz, 777 697 388

Božena Svobodová, asistentka projektu, bozena.svobodova@timur.cz, 732 171 106


Mluvit o „ekologičnosti“ provozu školy či „udržitelnosti“ školy je nezáživné a asi málokdo si za tím představí něco konkrétního. Ať už jde o učitele, či ještě méně jejich žáky. Můžeme se na otázku podívat z druhé stránky. Podstata věci je vlastně docela jednoduchá. Každá lidská aktivita, provoz každého zařízení, stroje, budovy či dopravního prostředku je umožněn díky využívání přírodních zdrojů, jako je ropa, železná ruda či dřevo a vede k vytváření odpadů. Množství spotřebovaných zdrojů a vytvořených odpadů dokážeme změřit a porovnat s tím, kolik jich planeta Země nabízí (v případě zdrojů) a kolik jich dokáže pohltit a zneškodnit (v případě odpadů). Zjistíme tak, jak daleko či blízko jsme od společnosti, která je “ekologická“ či „trvale udržitelná“.

Lidská společnost, která dokáže na Zemi fungovat dostatečně dlouho, aniž by si podřezala větev, na které sedí. Právě posouzení udržitelnosti či „ekologičnosti“ společnosti je místo pro uplatnění ekologické stopy. Ekologická stopa ukazuje závislost na přírodním prostředí, ve kterém žijeme, a na přírodních zdrojích, které využíváme. Jako „ekologická kamera“ snímá požadavky lidské společnosti na přírodu a převádí je do srozumitelných obrazů a čísel. To co platí pro celou lidskou společnost lze v menším měřítku využít na úrovni školy. 

Provoz školy je umožněn díky stavebním materiálům, z kterých byla postavena, a díky elektřině a zemnímu plynu, používaných na svícení a vytápění. Školní jídelna využívá potraviny z míst blízkých a vzdálených a žáci i jejich učitelé do školy chodí pěšky, jezdí osobním automobilem nebo veřejnou dopravou. K výuce je potřeba spousta učebnic, papíru, sešitů, počítačů a dalších věcí a zařízení. Některé suroviny se třídí, jiné končí nenávratně na skládce. Přepočtením těchto a mnoha dalších zdánlivě nesouvisejících údajů na plochu odpovídající produktivní půdě a sečtením různých složek (budova školy, stravování, doprava, spotřeba a odpady) získáme ekologickou stopu školy.
Tisk 4.11.2009 | Miloš Cihelka | Přečteno: 16673 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru