ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Kunratický potok

TRASA ČÍSLO: 19

začátek toku kunratického potoka trasa podél kunratického potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje Popis trasy Další návaznosti Zajímavosti Co řekli autoři Fotogalerie


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: na jihovýchodním okraji Prahy, u obce Vestec u Jesenice.
Délka toku: 14,8 km.
Velikost povodí: 31,6 km2.

Okolí Kunratického potoku lze zhruba a s nadsázkou rozdělit na tři části: polní, lesní a cyklistickou. První část prochází pouze mezi poli, kde chybí cesty, proto ani nebude popisována. Druhá část začíná u rybníka Šeberáku, prochází údolím pod Kunraticemi, ale především Kunratickým lesem a končí u dalšího rybníka Labutě. Poslední část je představována dokonalou cyklostezkou, která sleduje nejen Kunratický potok, ale také Jižní spojku a končí u Barrandovského mostu, pod kterým potok vtéká do Vltavy. Procházka podle Kunratického potoku je velmi příjemná a zvláště její střední úsek vede takřka lesní krajinou. Třetí úsek pak udělá určitě radost cyklistům, ale i pro pěší může být vítanou procházkou nebo zkratkou.

Poznámka pro cyklisty

Kunratický potok, především ve svém úseku od Kunratického lesa, skrz Michelský les a dále přes Krč do Braníku představuje perfektní trasu pro jízdu na kolo. V horní části je nově vyznačeno několik cyklotras: A 22, A 212, A 215.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Nejbližší stanicí metra je stanice Opatov na trase C, odkud jezdí autobusové linky MHD číslo: 165, 226, 325, 327. Nejvhodnějším začátkem je zastávka „V ladech“ uvedených autobusových linek.

Začátek pro cyklisty:

Jako začátek cesty podél Kunratického potoka je vhodné využít metra a vystoupit na stanici Opatov. Od stanice metra Opatov se jede krátký úsek po CT: ÚJ – BR (na kterou se později opět vrátíte), směrem na m. č. Šeberov, který je vzdálen od metra 1,7 km, zde se napojuje cyklistická varianta na variantu pěší u ulice V Ladech.
Přesně u rybníku Brůdek je vybudována nová cyklostezka, která vede k ul. K Hrnčířům. Zde vede paralelně zpevněný chodník, po kterém lze dojet k dalším cyklostezkám v okolí Hrnčířů.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

V Ladech

Zastávka autobusů V Ladech. Dále vpravo do ulice V Ladech. Před základní školu je možnost odbočky vlevo k přírodní památce Hrnčířské louky.

Hrnčíře

0,3

 

Před školou vpravo stále po ulici V Ladech

PP Hrnčířské louky

0,3

 

Odbočka k PP Hrnčířské louky

přírodní památce lze odbočit z ul. V Ladech u základní školy vlevo do ulice Mezi rybníky, asi po 300 metrech je první rybník Brůdek, po jeho břehu vede slepá cesta k samotě, na jejím začátku je informační tabule. Další rybníky přírodní památky jsou rozesety na velké podmáčené lučnaté ploše mezi m. č. Hrnčíře a Šeberov. Mezi rybníky vede několik úzkých pěšinek, které však netvoří ucelený systém a mnohdy jsou slepé.
Nová cyklostezka vás dovede k rybníku Jordánek případně dále do Hrnčíř a zdejšímu rozsáhlejšímu rybníku.

 

0,9

 

Kunratická spojka

Konec ulice V Ladech. Rovně přes Kunratickou spojku, po pravé straně je přechod pro chodce a zastávka autobusové linky číslo 114 a 197 Na Proutcích. Cesta vede rovně dále k ulici Nad Šeberákem a po ní nad rybníkem Šeberákem až k jeho stavidlu.

Kunratice

1,8

 

Šeberák

Stavidlo Šeberáku, zde je konečná autobusu MHD číslo 114 a nedaleko také vstup na koupaliště. Odtud se pokračuje ulicí K Šeberáku.
Případně můžete využít zkratku po ulici K Verneráku, která vás dovede přímo k Hornomlýnskému rybník, kde se napojíte na původní trasu.

Šeberák

1,8

 

Odbočka ke Kunratickému zámku, parku, bažantnici a kostelu sv. Jakuba Většího

V těchto místech je vhodné udělat odbočku ke Kunratickému zámku, zámeckému parku, bažantnici a kostelu sv. Jakuba Většího.

Od hráze Šeberáku pokračujte ulicí Lišovickou, která končí před bažantnicí. Bažantnici křižují úhlopříčně dvě cesty. Na druhé straně (severozápadní roh) naleznete nedaleko vstup do zámeckého parku, hlavní parková cesta je asi o 100 metrů dále po ulici K Betáni. Těsně u brány je památný strom, lípa srdčitá. Na opačném konci parku stojí zámecká barokní brána, která je však neprůchodná. Pokud se chcete podívat na Kunratický zámek, musíte vyjít z parku a pokračovat vlevo ulicí Golčovou ke Kostelnímu náměstí, dostanete se tak rovněž ke kostelu sv. Jakuba Většího. Nádvoří, lemované hospodářskými budovami prodělalo v nedávné době rozsáhlou rekonstrukci, na kterou bohužel samotný zámek ještě čeká.

Zpět na trasu podél Kunratického potoku se dostanete vpravo přes náměstí Prezidenta Masaryka, z kterého vychází ulice K Šeberáku. Případně můžete využít zkratku po ulici K Verneráku, která vás dovede přímo k Hornomlýnskému rybník, kde se napojíte na původní trasu.

Kunratický zámek

Kostel sv. Jakuba Většího

2,1

 

Ul. Strouhalova

Z ulice K Šeberáku se odbočuje vpravo do první ul. Strouhalovy a dolů k ul. Labské na její konec.

 

2,6

Můstek přes potok

Konec ul. Labské, přes mostek a za ním vlevo na pohodlnou a poměrně pěšinku po pravém břehu Kunratického potoka.

 

3,1

 

Horní mlýn

Pěšinka posléze ústí na ulici K Verneráku. Vlevo obcházíte Hornomlýnský rybník, kde klapával Horní mlýn v Kunraticích. Dále rovně přes přechod do malé a slepé ulice Za rybníkem. Tato ulice se mění na panelovou cestu, vedoucí po pravém břehu potoku.

Horní mlýn

3,9

 

Dolní mlýn

Dolnomlýnský rybník a Dolnomlýnský mlýn. Zde se zleva přidává žlutá turistická značka, začínající u nedalekého Kunratického zámku a kostela sv. Jakuba Většího, po žluté se pokračuje až na konec lesoparku. V těchto místech se dostanete na území chráněného území Údolí Kunratického potoka a dostáváte se tak na střední úsek vycházky. Cesta pokračuje v těsném sousedství vlastního Kunratického potoka a vede po široké lesní cestě.

Dolní mlýn

PP Údolí Kunratického potoka

4,6

 

Nový hrad

Vpravo do kopce je odbočka po modré značce k zřícenině Nový hrad (někdy též Novému hrádku), což znamená asi 200 m prudšího stoupání do stráně na pravém břehu potoka.

Nový hrad

5,1

 

 U krále Václava IV

lesní restaurace u krále václava ivPo pohodlné cestě se záhy dostanete k restauraci „U krále Václava IV.“. Odtud dolů, stále po žluté tur. značce. Za pozornost stojí nepřehlédnutelný strom, sekvoje obrovská.

 

5,8

 

Na tý louce zelený

Restaurace „Na tý louce zelený“. Zde na levém břehu potoka začíná oplocení areálu  Fakultní Thomayerovy nemocnice, které vás bude doprovázet až na konec lesní cesty u rybníku Labuť.

Fak. Thomayerova nemocnice

7,8

 

Rybník Labuť

Rybník Labuť u ulice Vídeňské. Rybník v současné době (léto 2009) prochází revitalizací, jsou upravovány břehu, odbahnění dna atd. Zde je možno odbočit vpravo po žluté turistické značce, vedoucí ke stanici metra Roztyly. Trasa podél Kunratického potoka překonává hlavní rušnou Vídeňskou ulici, na druhé straně pak vede trasa vpravo a pod železničním mostem vlevo do parku. Pro cyklisty je připraven speciální cyklopřechod přes Vídeňskou ulici.

V těchto místech začíná třetí část trasy podél Kunratického potoka, protože zde vstupujete na velice kvalitní cyklostezku, navazující na cyklotrasu na cyklotrasu A 22, tedy ÚJ – BR (Újezd – Braník).

U Labutě

8,6

 

Zámeček

Po pravé straně budete míjet nově zrekonstruovaný zámeček v Dolní Krči. Kolem něj projdete k nádraží Praha – Krč. Celou dobu půjdete po asfaltové parkové cestičce.

Krč

Zámeček v Dolní Krči

9,0

 

Světelná křižovatka

Nedaleko železničního nádraží Praha - Krč vás čeká velká světelná křižovatka sjezdu z Jižní spojky a ulice V podzámčí. Zde je speciální semafor a přechod pro cyklisty. Po podjetí mostu Jižní spojky se pokračuje po CS vlevo. Nedaleko za křižovatkou u odbočky a přemostění je modlitebna církve Československé husitské.

Cesta vede souběžně s Kunratickým potokem, ale také s Jižní spojkou, kterou však budete pouze slyšet. Celé území je věnováno sportu, a tak budete míjet velké množství stadionů a sportovišť.

 

10,7

 

TJ ABC Braník

Na úrovní TJ ABC Braník začíná nový úsek cyklostezky.

 

11,3

 

Vrbova ulice

Cyklostezka ústí kolmo na Vrbovu ulici, za kterou však pokračuje její nový úsek, po kterém se pohodlně dostanete do ulice Na Mlejnku.

 

12,1

 

Na Mlejnku

Konec trasy podél Kunratického potoku na ploše ulice Na Mlejnku. Na této ploše se setkává zkratka pro pěší s cyklistickou trasou a asi po 100 metrech je rozcestí cyklotras A 22 a A 2 a nájezd na Barrandovský most, který je pro cyklisty významnou spojkou, vedoucí na levý břeh Vltavy.

 

12,1

 

Dominikánský dvůr

Odbočka k bývalému dominikánskému dvoru. Pokud si chcete prohlédnout bývalý dominikánský dvůr, musíte z ulice Na Mlejnku vyjít ulicí Jiskrovou. Usedlost je vzdálená od rozcestí CT zhruba 300 metrů a tvoří část bloku ulic Ke Krči, Jiskrova a Branická.

Dominikánský dvůr

 

Ústí do Vltavy

cyklistické rozcestí u ústí kunratického potoka ústí kunratického potoka do vltavy Ústí Kunratického potoka do Vltavy je v blízkosti Barrandovského mostu a vede přes něj nový mostek na Pobřežní cestě, kde vede cyklostezka od Modřan do centra Prahy.

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

v blízkosti předmostí Barrandovského mostu jezdí několik linek tramvají a autobusů MHD. K další chůzi lze využít i komunikaci Pobřežní cesta, která vede těsně podél Vltavy.

Po přejití Barrandovského mostu je možné pokračovat do Dalejského a Prokopského údolí.

Pro cyklisty:

pravobřežní předmostí Barrandovského mostu představuje významnou křižovatku několika cyklotras.

Podél Vltavy vede páteřní CT A 2.

Další CT jsou na levém břehu Vltavy.


ZAJÍMAVOSTI

 0 km   Hrnčíře

Obec poprvé připomínána roku 1352. Kostel sv. Prokopa je ze 13. století.

 0,3 km   Hrnčířské louky
Přírodní památka. Od roku 1988 chráněné území o rozloze 29,53 ha. Soustava rybníků s vlhkými loukami ve svém okolí, je zde lokalita vodního ptactva. Často se zde zdržuje volavka popelavá.

 

0,9 km   Kunratice

Poprvé připomínány roku 1287. Později bývaly samostatným panským sídlem. K velkému rozvoji Kunratic došlo v 18. století v souvislosti se zájmem o výlety do přírody, pro které byly ideálním cílem. Kunratice byly připojeny k Praze roku 1968.

Kostel sv. Jakuba většího je z roku 1848.

 1,8 km   Rybník Šeberák

Oblíbené rekreační místo Pražanů.

 1,8 km   Kunratický zámek
Kunratický zámek Zámek stojí na místě tvrze doložené roku 1336. Výstavba barokního, trojkřídlého zámku byla započata v roce 1687. Společně s častým střídáním majitelů se budova postupně rozrůstala. poslední a největší přestavba proběhla v roce 1830. K zámku patří původně barokní zámecký park, který má rozlohu 6 ha. K zámku patřila též obora typu bažantnice o rozloze 11,3 ha. V současnosti jsou v zámku umístěna vědecká pracoviště Národního muzea a depozitář jeho entomologického oddělení. Zámek je tak pro veřejnost nepřístupný. Lze navštívit zámecký park a bývalou bažantnici. Od hráze Šeberáku je vstup do zámeckého parku vzdálen asi 1,2 km.

 

 1,8 km   Kostel sv. Jakuba Většího

 Kostel sv. Jakuba Většího Vznikl zřejmě před rokem 1357, kdy již byla v Kunraticích fara a tím i kostel, hřbitov a škola. V letech 1730 – 36 byl kostel barokně přestavěn, a to nákladem Jana Arnošta Václava z Golče. Střed kostela vyplňuje prosklená skříň s voskovou figurínou, v které jsou uchovány ostatky mučedníka z Diokleciánovy doby sv. Jana Římského.

 

3,1 km   Horní mlýn

Mlýn u Hornomlýnského rybníka v Kunraticích. Mlýn zmiňován již v 16. století. Poté často měnil majitele.

 3,9 km   Dolní mlýn
Dolnomlýnský rybník s mlýnem Mlýn zvaný též Kunratický mlýn nebo zvaný též Bartůňkův. Stojí u Dolnomlýnského rybníku v Kunraticích. Doba jeho vzniku není známá, ale je mladší než Horní mlýn. Je známo, že v 18. století se zde již mlelo a rovněž zde se často měnily majitelé.

 

  PP Údolí Kunratického potoka

PP Údolí Kunratického potoka  Přírodní rezervace. Od roku 1988 chráněné území o rozloze 151,99 ha. Je zde zachována údolní niva s lesními porosty přirozeného charakteru. Dubové a dubohabrové porosty, zbytky společenstva skalní stepi. Celé údolí má tři odlišné přírodopisné rázy: niva potoka, lesní partie a skály.

 

 4,6 km   Nový hrad

Zřícenina Nového hradu Zřícenina hradu založeného Václavem IV., výstavba byla započata v roce 1411. Král zde pobýval již v roce 1412 a roku 1419 zde i zemřel. V roce 1421 byl hrad dobyt husity a vypálen. Zříceniny byly dobře zachovány až do 19. století, kdy byly v roce 1881 zbořeny.

 

 5,8 km   Fakultní Thomayerova nemocnice

Současná nemocnice byla původně vybudována jako komplex budov bývalých Sociálních ústavů hl. města Prahy byl postaven v letech 1928 – 1941 podle projektu B. Kozáka.

 7,8 km   U labutě

rekostruovaná restaurace U Labutě

V těchto místech stával již odpradávna zájezdní hostinec při zemské silnici. Písemný záznam je z roku 1654. Restaurace se dochovala až do současnosti. Nyní prodělává objekt restaurace důkladnou rekonstrukci.

 

 

 8,6 km   Krč

Název je odvozen od staročeského označení pařezu. První písemná zmínka z roku 1212, kdy zde již existovaly dvě osady Horní a Dolní Krč.  Krč byla roku 1434 vypálena husity. Koncem 18. století byly obě obce spojeny a roku 1922 byla Krč připojena k Velké Praze.

 8,6 km   Zámeček v Dolní Krči

Kunraticky09_85

Stojí na  místě středověké tvrze (poprvé doložena roku 1467), která byla jako pustá prodána roku 1628 karmelitánům u sv. Havla na Starém Městě pražském, kteří zde vybudovali letní sídlo. Současný novogotický zámeček byl vybudován až v roce 1860. V nedávné době prodělal objekt rozsáhlou rekonstrukci a v současné době je zde hotel. K zámku přiléhá zámecký park, nyní Krčský park. V současnosti jde o torzo někdejší podoby parku, celková rozloha je přibližně 6 ha.

 

 12,1 km   Dominikánský dvůr

Dominikánský dvůr

Branická ul. 44, čp. 44. Vznik tohoto dvoru se datuje do období 1610 – 1750. Původně se v Braníku vařilo pivo právě zde, a to až do vzniku nedalekého nového velkokapacitního pivovaru, který je v provozu dodnes. Od roku 1964 je objekt památkově chráněn a v současnosti je v majetku Městské části Praha 4.


Co řekli autoři…

Trasa podél Kunratického potoku představuje jednu z nejlépe průchodných, ale pro cyklisty i průjezdných tras podél malých pražských vodních toků. Začátek této trasy je dobře dostupný prostředky MHD, v její blízkosti naleznete několik stanic na trase C, množství zastávek autobusů a na jejím konci i tramvajových linek. Trasy se dotýká několik značených turistických cesta a cyklotras. Rovněž je podél Kunratického potoku množství zajímavostí jak kulturního, tak i přírodopisného rázu. Na své si přijde i potrava pro tělo, neboť po celé trase je dostatek restaurací, z toho dvě přímo uprostřed Kunratického lesa jsou vyhlášené výletní restaurace se zahrádkou. Pro cyklisty je tato trasa velice dobře průjezdná, protože z velké části vede po cyklostezkách nebo klidných komunikacích, případně parkových a lesních cestách.

 

Tisk 30.10.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 27521 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru