ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Lázeňský potok

TRASA ČÍSLO: 6

studánka na lázeňském potoce trasa podél lázeňského potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Tento popis zachycuje stav k srpnu 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: na území Prahy, v malém údolí, které je nad Malou Chuchlí.
Délka toku: oficiální číslo udává 0,6 km.

Nejmenším vodním tokem zařazeným do tohoto seriálu je Lázeňský potok, někdy nazývaný Mariánsko – Lázeňský potok nebo také Čertova strouha. Přestože nejde o žádný významný nebo známý vodní tok, jeho okolí je velice zajímavé. Vždyť kdo dnes ví, že na dnešním území Prahy se nachází bývalé opravdové lázně. Lázeňský potůček naleznete v malé rokli, která ústí do Malé Chuchle a do Vltavy vtéká před železničním mostem.


POPIS TRASY

Vzhledem k minimální délce této trasy je vhodnější ji popsat poněkud odlišně, než trasy delší. Proto bude Lázeňský potok popisován od ústí do Vltavy a dále proti jeho proudu. Lázeňský potok lze obejít jako malý okruh, případně jej lze využít jako spojnici mezi cestou podél Vltavy a Chuchelským hájem.

Začátek pro pěší:

Do Malé Chuchle se můžete dostat například autobusy jezdícími po nedaleké Strakonické. Další možností je přejít přes nedaleký železniční most, na branické straně jezdí mnoho autobusových a tramvajových linek MHD.

Začátek pro cyklisty:

V místech soutoku Lázeňského potoku s Vltavou vede frekventovaná cyklotrasa číslo A 1, která vede do prahy přes Plzeň až z Německa. Cyklisté rovněž často využívají přejezd přes Vltavu, a to přes železniční nebo Barrandovský most, kde na pravém břehu vede mnoho cyklotras.

Trasa je popisována proti proudu potoka.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

Soutok s Vltavou

lázeňský potok těsně před ústím do vltavySoutok Lázeňského potoku s Vltavou. Trasa vede od Vltavy do podchodu pod Strakonickou. Na druhé straně pokračujte vpravo k železničnímu mostu.

 

0,2

Zbraslavská ulice

Z ulice nazvané Podjezd odbočíte vlevo do ulice Zbraslavské. Proti vám bude první z historických usedlostí Malé Chuchle. Před tratí zahněte vpravo na vyvýšenou komunikaci, po levé straně poteče Lázeňský potok ve strouze souběžně s vaší trasou.

 

0,5

Náměstí v Malé Chuchli

strouha s lázeňským potokem v malé chuchli lázeňský potok vytéká z malé chuchle Malé náměstíčko s kostelem, střed Malé Chuchle. Před kostelíkem Narození Panny Marie je informační stojan se základními údaji o Malé Chuchli, lázních a okolních usedlostech. Další cesta vede nahoru, proti proudu potoku. Můžete si vybrat zda půjdete z náměstí vlevo nebo vpravo, obě varianty se sejdou u studánky a vodní kaple. Případně můžete trasu pojmout jako okruh.

Chuchelské lázně

Kostel Panny Marie

 

0,8

Pramen

Uprostřed údolí je upravený pramen. Zde je vhodné přejít na pravý břeh, tedy budete stoupat po levé straně, a pokračovat vzhůru po široké lesní cestě.

 

0,9

Vodní kaple

Před vámi je dřevěný altánek. Zhruba 50 metrů pod ním je dole v údolí tzv. vodní kaple, kterou lze považovat za pramen Lázeňského potoku.

Vodní kaple


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Samozřejmě se můžete vrátit zpět do Malé Chuchle. Případně můžete pokračovat údolím dále vzhůru směrem k Chuchelskému háji. Další možností je procházka po zdejší naučné stezce.

Pro cyklisty:

Pro cyklisty jsou v případě Lázeňského potoku stejné možnosti jako pro pěší. Nutno však počítat se značným a prudkým stoupáním.


ZAJÍMAVOSTI

Chuchelské lázně

Soubor barokních staveb na konci ul. V lázních. Jde o bývalé chuchelské lázně z 1. poloviny 18. stol, první zprávy jsou již z roku 1729. Vodu z pramene na nichž lázně stály si prý nechávala dovážet císařovna Marie Terezie. Od lázní vedou do nitra vápencového masivu dlouhé chodby. Léčivé účinky zdejší vody byly později zpochybněny, ale Malá Chuchle se stala i tak vyhledávaným výletním místem.

V současnosti představuje Malá Chuchle chráněný komplex budov.

Kostel Panny Marie

kostelík narození panny marie v malé chuchli Současný kostel stojí na místě ranně gotického kostela z 13. stol. V roce 1744 barokně až rokokově přestavěn.

 

Chuchelské usedlosti:

Čp. 4.
Klasicistní stavba s pavlačí a s bránou do hospodářského dvora, přestavěno roku 1879.

Čp. 42.
Lázeňský hostinec a zahradní restaurace. Jde o tři budovy nestejného stáří. Nejstarší je hlavní budova s průčelím do ulice V lázních. Zadní budova je z poloviny 19. století a sloužila jako restaurace. Nejmladší je objekt s prosklenou střechou, který sloužíval jako herna.

Čp. 43, Vila Marie.
Původně klasicistní vila, jméno získala podle manželky dr. Uherka. V tomto domě pobýval na letním bytě Jaroslav Vrchlický a dojížděli sem i další významní umělci, např. J. V. Myslbek, J. S. Machar.

Čp. 44.
Stavba z roku 1840 je postavená přímo nad potokem, který pod objektem protéká podzemní štolou.

Čp. 45.
Nejstarší, barokní budova lázní, před ní socha Panny Marie. Součástí objektu jsou i sklepy, vylámané ve skále a vedoucí na severe od hlavní budovy, tedy pod ulicí V lázních.

Kaplička

pramen lázeňského potoka je ve skalní kapli matky boží V místě kde vyvěrá krasový pramen, nad ním stojí jezerní kaplička. Byla postavena v 2. polovině 18. století. Jde o jednoduchou stavbu z lomového kamene s oltářem s pískovcovým medailónkem Panny Marie.

 


Co řekli autoři…

Přestože trasa podél Lázeňského potoka je opravdu velmi krátká a i samotný potok je malý, patří do tohoto seriálu. Vděčí za to svému okolí, svéráznému koloritu a atmosféře zaniklých lázní, pěkně udržovaných staveb a romantické přírodě v okolí.

Trasa podél Lázeňského potoku je pro cyklisty poněkud problematická, protože je jednak velmi krátká, ale především proto, že překonává značné převýšení, a to po poměrně nekvalitních cestách. Místo jízdy budete proto nejspíš tlačit, ale stojí to za to.

Navíc lze nad Malou Chuchlí pokračovat do Chuchelského háje, který nabízí mnoho pohodlných cest pro procházky. Přes háj lze trasu podél Lázeňského potoku propojit s trasou podle Vrutice.

 

Tisk 12.8.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 25179 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru