ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Berounka

TRASA ČÍSLO: 2

podél berounky vede pohodlná mlatová cesta trasa podél berounky - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Berounka je pochopitelně řeka, nikoliv potok, proto by v tomto seriálu neměla správně být zahrnuta. Navíc délka Berounky na území Prahy (asi 12 km) představuje jen nepatrný zlomek z celého jejího toku. Ovšem význam Berounky pro rekreaci Pražanů je natolik významný, že nelze tento, po Vltavě druhý největší vodní tok v Praze, vynechat. Cesty podél Berounky spojují Prahu s mnoha chatovými a výletními oblastmi, ale také s takovými pojmy jako je Karlštejn, CHKO Český kras, Srbsko atd.

Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Tento popis zachycuje stav k červenci 2009.

POPIS TRASY

Začátek trasy podél Berounky je shodný se začátkem trasy podél Lipanského potoka.

Začátek pro pěší:

Železniční zastávka Černošice, od ní dolů k Berounce. Po levém břehu vede pěšinka, po které vede trasa až na konec. Vpravo vede přes řeku lávka pro pěší, přes kterou vede další zde popisovaná trasa- podél Lipanského potoka.

Začátek pro cyklisty:

Na začátek této trasy lze rovněž dojet vlakem, případně po trase podél Lipanského potoka, což je cyklotrasa číslo: 0100.

Černošicemi prochází trasa číslo: 3, která sem směřuje od Plzně a pokračuje do Prahy. Tato trasa však nevede podél Berounky.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

ŽST Černošice

nádraží v černošicíchOd nádraží se vychází dolů k Berounce.

Černošice

Blukský mlýn

0,1

 

Lávka

Na konci ulice pod nádražím je po pravé straně přes řeku lávka pro pěší a cyklisty, kam vede trasa podél Lipanského potoka.

Trasa podél Berounky však vede vlevo po jejím levém břehu.

Na protějším břehu je Blukský mlýn.

 

1,4

 

Chaty

Po průchodu Černošicemi se pokračuje stále po pohodlné pěšince a dojde se k chatové osadě, kde musí cyklisté vést kolo. Za chatami pokračuje cesta stále po pohodlné cestě v těsné blízkosti levého břehu Berounky.

 

3,6

 

Začátek Radotína

Před Radotínem vstupuje trasa na chodník se zámkovou dlažbou.

Radotín

4,8

 

Radotín

Lávka pro pěší v Radotíně, přes kterou vede z Radotína červená turistická značka a cyklotrasa na Zbraslav.

Sv. Petr a Pavel

5,7

 

Šárovo kolo

cesta za radotínem se jmenuje šárovo koloTrasa vede na klidnou ulici Šárovo kolo, zde však podle značek končí CS, ale jízda i nadále je zcela bezproblémová.

Těsně před Radotínem probíhá mohutná výstavba mostu, který je součástí silničního obchvatu Prahy.
Naštěstí průjezd pod stavbou je zachován a se zvýšenou opatrností bezpečně možný.

 

6,3

 

Konec Radotína

Trasa opouští Radotín, ale stále vede po pohodlné cestě nad levým břehem Berounky. V těchto místech je trasa opět cyklostezkou.

 

7,6

 

Výpadová ulice

konec cyklostezky před ulicí výpadovouŠiroká cesta a CS končí u rušné ulice Výpadové, podél které vede chodník a obchází Radotínský přístav. Chodník vede směrem k Lahovickému mostu.

 

8,0

 

Přístav Radotín

chodník podél radotínského přístavuAutobusová zastávka „Přístav Radotín“ linek 165, 172,244.

 

8,4

 

Lahovický most

nová cyklostezka  před lahovickým mostemNájezd na Lahovický most, pod mostem začíná CS po levém břehu Vltavy.

Lahovický most


DÁLŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Trasu podél Berounky lze zakončit například u Lahovického mostu, kde jezdí několik autobusových linek jednak po ulici Výpadové, ale především po hlavní Strakonické.

Pro cyklisty:

Trasa podél Berounky končí přímo na CT číslo: 3, která vede do Prahy po levém břehu Vltavy.


ZAJÍMAVOSTI

 0 km  Černošice
rozcestí cyklotras v černošicích Obec a významné letovisko. V obci je původně raně gotický kostel, na jeho místě je nově postavená pozdně barokní stavba z let 1772 – 1779. V obci je mnoho reprezentačních vil převážně z přelomu 19. a 20. století.

 

 0 km  Blukský mlýn
blukský mlýn v radotíně Někdy také zvaný na Bluku, protože mlýn původně patřil k tvrzi zvané Bluk. Mlýn je poprvé písemně připomínán roku 1523, kdy měnil majitele.

 

3,6 km  Radotín
radotín s lávkou pro pěší Již v roce 993 je Radotín zmiňován v písemnostech knížete Boleslava II. Původní obec je připomínaná věrohodně poprvé koncem 13. století jako majetek zbraslavského kláštera. V současnosti představuje Radotín předměstí Prahy s průmyslovým charakterem, který do obce pronikl koncem 19. století a dodnes jej představuje cementárna a továrna na vzduchotechniku Janka, pojmenovaná po svém zakladateli.

 

4,8 km  Kostel sv. Petra a Pavla

Původně raně gotický kostel byl barokně přestavěn v 2. polovině 18. století.

8,3 km  Lahovický most

V roce 2003 prodělal tento most rozsáhlou přestavbu. Nová podoba mostu je pojata jako vstupní brána do města. Součástí mostu jsou i dvě věže, které slouží jako rozhledny. Přes most vede na straně blíže soutoku cyklostezka. K celkovému zpřístupnění došlo v listopadu 2004.


Co řekli autoři…

Trasa podél Berounky je velice příjemnou, a to nejen pro pěší, ale i pro cyklisty. Celá cesta podél Berounky vede po široké a pohodlné cestě a představuje dobrou spojnici Prahy s okolím Karlštejna, CHKO Český kras a dalšími oblastmi.

 

 

Tisk 30.10.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 26903 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru