ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Kopaninský potok

TRASA ČÍSLO: 12

na kopaninském potoce naleznete dokonce i malý vodopád trasa podél kopaninského potoka - orientační mapka (ke zvětšení)

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis je aktualizován k srpnu 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Kopaninský potok pramení na území letiště v Ruzyni, tedy v místech turisticky nezajímavých, ale především nepřístupných.
Délka toku: 4,4 km.

Kopaninský potok je sice jedním z méně významných toků na území Prahy, ale jeho předností je skutečnost, že takřka celý protéká lesy a navíc těsně podél něj vede pohodlná lesní pěšinka.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Trasa podél Kopaninského potoka může začít v Přední Kopanině, u stejnojmenné zastávky autobusů číslo: 254 a 312 (jezdí od metra Dejvice).

Začátek pro cyklisty:

Tato trasa je součástí „vnějšího okruhu“ a  k začátku trasy podél Kopaninského potoka lze pohodlně dojet po CT 0078, která sem vede z Šáreckého údolí. Od sv. Juliány (a tím od Horoměřic) sem vede pohodlná polní a lesní cesta, která se v úseku od sv. Juliány do Kopaniny změní na cyklostezku.

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

Přední Kopanina

Zastávka „přední Kopanina“ autobusů: 254 a 312.

Od zastávky se jde přes hlavní do ul. K Prelátům a po ní dolů.

Pokud budete pokračovat rovně po ul. K. Tuchoměřicům, dojdete k PP Opukový lom, který je však stále v provozu. Pokud projdete bránou, která se zachovala z původní tvrze na Hokešovo náměstí, kde jsou zbytky hospodářského dvora ze 17. století a roste zde památná lípa.

Památný strom

Rotunda sv. Maří Magdalény

PP Opukový lom

0,5

 

Na pěšinku

Ul. K Prelátům končí a jde se před mostkem vpravo na lesní pěšinku, která vede po pravém břehu potoka nad chatami.

 

1,7

 

Červená turistická značka

Zleva se přes most přidává červená turistická značka. Trasa pokračuje vpravo kousek po červené, ale záhy ji opouští vlevo k mýtině a objektu odchovu bažantů. Pokud přejdete kolmo cestu s červenou značkou, můžete jít po malé pěšince rovně Po levici budete mít potok po pravici oplocení odchovny s bažanty , ale také daňky.

 

1,8

 

Do lesa

Za mýtinou rovně do lesa po vyšlapané a od koňů vyježděné pěšince, stále po pravém břehu Kopaninského potoka.

 

2,7

 

Žlutá turistická značka

Zleva se přidává žlutá značka, trasa pokračuje společně s ní.

 

3,1

 

Kopaninský mlýn

kopaninský mlýn u soutoku únětického a kopaninského potokaPo levé straně stojí Kopaninský mlýn s rybníkem. Trasa pokračuje rovně směrem ke Statenicím.

 

3,4

 

Statenice

Lesní cesta a žlutá značka ústí, těsně před začátkem Statenic, na silnici.

Cestou rovně po silnici dojdete do středu Statenic.

Před Statenicemi se trasa setkává s trasou podél Únětického potoku.

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Ve Statenicích je konečná autobusu PID číslo: 356, který jezdí k metru Dejvická. Případně lze pokračovat po trase podél Únětického potoka.

Pro cyklisty:

Trasa podél Kopaninského potoka navazuje přímo na trasu podél potoka Únětického.


ZAJÍMAVOSTI

0 km Opukový lom

Přírodní památka o rozloze 4,13 ha vyhlášená roku 1988. Jde o geologický profil křídovými sedimenty. V současnosti jediný větší odkryv bělohorských opuk na pražském území. V severní části je povolena těžba, kámen se používá při opravách pražských památkových budov.

0 km Sv. Maří Magdaléna
rotunda sv. maří magdalény v přední kopanině Románská rotunda s lodí o průměru 5,3 metrů a s jednou apsidou, čtvercová věž je pozdní dostavbou. Podle pověsti sem zacházela již kněžna Ludmila obětovat bohům ještě v době než se stala křesťankou. První písemná zmínka je až z roku 1352 (v jiných materiálech je uváděn rok 1285), ale původ rotundy je z doby před 11. století. V roce 1779 se zřítila část klenby a památce hrozilo zřícení. Současná vnitřní výzdoba je převážně novogotická.

 

0 km Přední Kopanina

První zmínka o obce je z roku 1285, kdy obec vlastnil Budislav. Na místě původní tvrze je nyní hospodářský dvůr z 1. poloviny 17. století. Z tvrze se zachovala vstupní brána, ústící na Hokešova náměstí.


Co řekli autoři…

Cesta podél Kopaninského potoka představuje příjemnou spojku mezi Šárkou a trasou podél Únětického potoka. Tato trasa se tak může stát součástí oblíbeného výletu na Okoř nebo do Tichého údolí a Roztok.

Pro cyklisty:

Trasa podél Kopaninského potoka je na kole dobře průjezdná, navíc paralelně s touto trasou vede CT č.: 0078. V Přední Kopanině začíná nová cyklostezka, směřující k Juliáně.

Tisk 8.9.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 22961 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru