ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Břežanský potok

TRASA ČÍSLO: 14

Pěšinka na úbočí Břežanského údolí Upravená orientační mapka trasy
bude doplněna v průběhu listopadu

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Tento popis zachycuje stav k červenci 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: mimo území Prahy, vytéká z nádrže v obci Zlatníky.
Délka toku: 1,3 km.

Břežanský potok vytváří jižní pravobřežní hranici Prahy, ale až na posledních asi 200 metrů,včetně ústí do Vltavy, se nachází mimo území města. Přesto jej nelze vynechat, protože trasa vede velice pěknou přírodou, stranou silničního ruchu a umožňuje navštívit nejvýznamnější keltskou památku u nás. Navíc je okolí Břežanského potoka jednou z nejhezčích rekreačních oblastí v těsné blízkosti Prahy.

Poznámka pro cyklisty:

Břežanský potok je pro cyklisty použitelný po odlišné trase než je popsaná cesta pro pěší. Tudy lze doporučit jízdu jen technicky zdatným jezdcům na horských kolech. Příjezd z Dolních Břežan do Závist lze pohodlně zvládnout po široké neznačené cestě podél pole a lesa. Problematičtější je sjezd dolů k Vltavě, všechny turistické značené cesty vedou poměrně prudce dolů. Zvláště žlutá značka je pro jízdu na kole technicky náročná. Dolů do údolí však vedou neznačené, široké a pozvolnější cesty.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Nejvhodnějším začátkem pro pěší je střed Dolních Břežan, kde je autobusová zastávka zastávka Dolní Břežany náměstí, kde zastavují linky 331,333 (jezdí od metra Budějovická), 341 a 342.

Začátek pro cyklisty:

Do Dolních Břežan lze dojet jedině po okolních silničkách, například z Písnice.  

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

Dolní Břežany

Ve středu Dolních Břežan vzniká nové centrum s náměstím Na Sádkách. Zde jsou rovněž nové autobusové zastávky (viz. začátek trasy pro pěší).

Zámeček

Kaple sv. Maří Magdalény

1,3

 

Odbočka do lesa

Zelená značka, a tím i trasa podél Břežanského potoka odbočují vpravo do lesa a přes mýtinu na užší pěšinku nad Břežanským údolím.

Na protějším úbočí je PP Šance.

PP Šance

3,2

 

Konec pěšinky

Pěšinka vede po vrstevnici a po prudším krátkém klesání k vodárenskému objektu vystoupá na širokou lesní cestu. Po ní trasa pokračuje vlevo nahoru.

 

3,8

 

Rozcestí turistických cest

Na vrcholku stoupání, pod okrajem lesa je rozcestí modré, zelené a žluté turistické značky "Hradiště".

Zde máte možnost volby jak pokračovat dále. Následuje popis trasy přes oppidum, kam vede žlutá turistická značka.

 

4,5

 

Oppidum - hradiště

Žlutá značka prochází místy keltského oppida, které je v současnosti zavezené. Stejnou cestou je možné vrátit se zpět k rozcestí, případně sejít po žluté značce dolů k Vltavě. Nejzajímavější je obejít celé hradiště, cesta je lemována informačními tabulemi NS.

Hradiště

 

Z oppida se dá pokračovat směrem dolů k Vltavě a Břežanskému potok několika způsoby.

Varianta trasy po žluté značce směr altánek:
Žlutá značka, která vede dolů přímo od oppida, pak nabízí malou pěšinku, která vás dovede na hranu vysoko nad Zbraslav, kde je altánek a od něj pěkný výhled. Dále trasa vede lesem a místy poměrně prudce dolů.

Druhá varianta pak sleduje modrá značka směrem k Hálkovu pomníku. K této cestě se musíte vrátit k rozcestí „Hradiště“.

Obě trasy se sejdou u zookoutku.

Varianta trasy po modré turistické značce směr Hálkův pomník:

 

5,7

Rozcestí turistických cest ("Hradiště")

Trasa se vrací zpět na rozcestí (původní 3,8 km). Odtud se dá dolů k Vltavě sejít po zelené nebo modré značce. Dále je popsána cesta po modré značce.

Trasa vede dolů nejprve po užší pěšince.

6,0

 

Užší pěšinka ústí na širší a méně příkrou lesní cestu.

 

6,6

 

Pomník V. Hálka

pomník v. hálka v břežanském údolíKonec klesání, cesta míjí pomník V. Hálka a pokračuje již podél toku Břežanského potoka.

 

6,9

 

Zookoutek

Trasa prochází areálem zookoutku, kde jsou zastoupena zvířata z naší krajiny.

Zookoutek

7,6

 

Žel. stanice Praha – Zbraslav

Cesta podél Břežanského potka končí u žel. stanice Praha – Zbraslav.

 

7,9

 

Pod nádražím, kousek směrem k mostu Závodu míru je ústí Břežanského potoka do Vltavy.

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Pěší mohou pokračovat například přes most do Zbraslavi, kde jezdí řada autobusových linek. Přímo nad nádražím je zastávka „Nádraží Zbraslav“ linky 165, která jezdí k metru Opatov. Samozřejmě lze do Prahy dojet vlakem Pěšky lze jít po pravém břehu Vltavy nebo pokračovat po trase podél Lipanského potoka.

Pro cyklisty:

Zakončení trasy podél Břežanského potoka přímo navazuje na trasu po pravém břehu Vltavy, kde je od mostu Závodu míru až do Modřan nová cyklostezka.


ZAJÍMAVOSTI

0 km   Zámeček v Dolních Břežanech

zámeček a kaple sv. maří magdalény v dolních břežanech Zámek vznikl na místě tvrze zmiňované v roce 1332. Objekt často měnil majitele, a tak lze jen s obtížemi vysledovat jeho postupný vývoj. K velké přestavbě došlo na přelomu 16. a 17. století. Poslední dostavba lodžie v nádvoří proběhla v roce 1901. Bývalo to letní sídlo arcibiskupa Berana. V současnosti je objekt komerčně využíván, ale patří arcibiskupství.

 

 0 km   Kaple sv. Maří Magdalény

Kaple byla přistavěna v letech 1885 – 87.
Mše jsou zde pravidelně každou sobotu v 18 hodin.

PP Šance

Chráněno od roku 1982 jako přírodní památka o rozloze 116,81 ha. Jsou zde chráněny zachovalé doubravy několika přirozených typů na mělkém podloží se skalními výchozy a vytvořenou skalní stepí. Na západní části je obnažený „Závistský přesmyk“, kde jsou proterozoické břidlice nasunuté na mladší ordovické vrstvy. Významná entomologická lokalita.

 4,5 km   Archeologická lokalita Hradiště
Celkový pohled na zasypané oppidum Závist Informační altánek u oppida Závist Původně keltské oppidum, opuštěné v 1. století před n. l. Valy probíhaly hřbetní částí.
V současné době oppidum (keltské opevněné hradiště městského typu) úmyslně zasypané. Na význačná místa upozorňují symbolické, barevné patníky a o všem informují nástěnky v dřevěném altánku.

 

 6,0 km   Zookoutek
zoo koutek na břehu břežanského potoka Zoologický koutek představující především zástupce naší fauny. Největšími zde chovanými zvířaty jsou prasata divoká. K vyhlídce na jejich výběh slouží vyvýšená lávka.


Co řekli autoři…

Pro pěší návštěvníky je trasa podél Břežanského potoka velice lákavou procházkou, která spojuje jednak romantickou přírodu, místy skoro horského rázu se zajímavostmi kulturními. Navíc trasu lemuje v oblasti hradiště Závist několik informačních tabulí NS. Pro cyklisty je tato trasa poněkud obtížně průjezdná. Ze všech tras podél pražských potoků je asi nejobtížnější, a to především pokud sleduje popisovanou trasu pro pěší, tedy úsek mezi zhruba druhým a třetím km, který vede nad srázem po úzké pěšince, zpestřené několika skalkami. Tento přírodně pěkný, ale cyklisticky náročný úsek se dá objet po polní cestě, která kopíruje okraj lesa a pole a začíná u odbočky ze silnice v místě, kde vpravo odbočuje turistická značka.

 

Tisk 30.10.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 27644 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru