ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Lipanský potok

TRASA ČÍSLO: 3

Trasa podél Lipanského potoka - Kazínská skála nad Berounkou Upravená orientační mapka trasy
bude doplněna v průběhu listopadu

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Tento popis zachycuje stav k červenci 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: na území Prahy, na západním okraji Lipenců, na území soukromých zahrádek uprostřed chatové osady mezi ulicemi Oddechová a Černošická.
Délka toku: 4,5 km. Lipanský potok představuje jeden z méně známých pražských vodních toků. Přesto v jeho okolí naleznete dost zajímavostí a dobrých cest, vhodných především pro projížďky na kole, případně lze touto trasou propojit Zbraslav s Černošicemi a  trasou podél Berounky. Zajímavostí Lipanského potoka je skutečnost, že pro svůj tok využívá bývalého koryta Berounky, které řeka opustila po povodni v polovině 19. století.


POPIS TRASY

Lipanský potok má od léta 2007 zcela uzavřenu střední část trasy, tedy cestu alejí od Lipenců do Peluňku. Vzhledem ke skutečnosti, že má jít o dočasné opatření po dobu trvání stavby golfového areálu, je ponecháno vedení trasy v původní podobě, jak bylo před uzavírkou. Případná náhradní trasa vede zhruba od 2,4 km přes Lipence po ulici Černošické a Josefa Houdka a nazpět až u Peluňku, tedy na 5,0 km, za koncem aleje, kde se napojuje na červenou turistickou značku.

Začátek pro pěší:

K pramenu Lipanského potoka se nejsnáze dostanete z Černošic, kam z Prahy jezdí mnoho vlaků. Z železniční zastávky Černošic se jde po žluté turistické značce k lávce pro pěší přes Berounku, za ní vpravo proti proudu až k chatové osadě Kazín.

Začátek pro cyklisty:

Začátek trasy pro cyklisty je shodný se začátkem pro pěší. Nejvhodnějším začátkem jsou Černošice a lávka pro pěší přes Berounku.

km MÍSTO ZAJÍMAVOST

0

 

Odbočka ze žluté vlevo

Uprostřed chatové osady Kazín v Praze – Lipencích se odbočuje vlevo mezi chaty.

Přibližně po 300 metrech, na zahrádkách lze vysledovat začátek Lipanského potoka.

 

0

Odbočka ke Kazínské skále

Pokračováním po žluté dojdete k modré značce a celkem po 300 metrech k pozoruhodné Kazínské skále. Cesta dále proti proudu Berounky je slepá.

Kazínská skála

1,7

Černošická ulice

Polní cesta podél ústí na ulici Černošickou, po ní směrem na Lipence.
Původní pohodlná, klidná a příjemná cesta starou alejí je kvůli výstavbě dočasně, ale dlouhodobě uzavřená. Projít lze, ale pouze při ignorování zákazu vstupu.
Dočasná změna trasy
Dočasná trasa nyní vede stále přímo, musíte pokračovat dále po ulici Černošické a projít celé Lipence až na jejich konec.

 

5,0

 

Peluněk

Křižovatka a rozcestí u Peluňku. Po levé straně je nově budovaný areál golfového rezortu. Z leva se rovněž přidává červená turistická značka,která sem směřuje z Radotína. Zde se napojíte na původní trasu a červenou turistickou značku, po které odbočíte vpravo pod silniční most a začnete stoupat na vrch Havlín.

 

5,6

 

Hřbitov a kostel sv. Havla

Cesta po červené značce dosahuje vrcholu stoupání nad Zbraslaví. V tomto místě je hřbitov s kostelíkem sv. Havla. Cesta pokračuje dále po červené značce dolů do Zbraslavi.

 

 

 

Varianta

Varianta po silnici, vhodná pro cyklisty.

Pokud nechcete stoupat nahoru k sv. Havlu, můžete pokračovat po Josefa Houdka, až ke vstupu do Zbraslavského zámku.

 

6,1

 

Vstup do zámku

Červená sestupuje na ul. Ke Krňovu, přesně v místech vstupu do Zbraslavského zámku. Trasa dále pokračuje po ulici k Zbraslavskému náměstí.

Zbraslavský zámek

6,3

 

Zbraslavské náměstí

Na náměstí vás dovede červená turist. značka, která je dálkovou trasou E 10. Další pokračování trasy je do ulice Opata Konráda a dole vpravo po ulici U Malé řeky.

Na náměstí jsou stanice několika linek autobusů MHD a PID.

Zbraslav

6,7

 

Podchod

V ul. U Malé řeky je podchod pod rušnou hlavní Kul. K přehradám. Na druhé straně podchodu se cestou vlevo dostanete ke konci trasy podél Lipanského potoka.

 

7,4

 

Krňák

Trasa se dostává mezi slepá ramena, která tvoří přírodní památku Krňák, kde je nyní stavba silničního obchvatu Prahy, která zasahuje do jeho průchodnosti.

PP Krňák


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Ze Zbraslavského náměstí jezdí směrem do centra Prahy mnoho linek autobusů MHD. Je vhodné propojit tuto trasu s trasou podél Berounky, případně lze pokračovat po levém břehu Vltavy, po jejím proudu.

Pro cyklisty:

Konec trasy podél Lipanského potoku je možné spojit s trasou podél toku Vltavy, případně se přes Radotín napojit na cyklotrasu A 111.


ZAJÍMAVOSTI

 0 km  Kazínská skála
kazínská skála nad berounkou Místo bylo původně mylně považováno za sídlo kněžny Kazi. Nad Berounkou je skála složená ze střídajících se vrstev pískovce a břidlice. Pod skálou zbytky tzv. bechyňské cesty.

6,1 km  Aula regia

Král Přemysl Otakar II. u soutoku Vltavy a Berounky v roce 1268 nejprve založil lovecký dvůr s kaplí sv. Jakuba. V roce 1292, za krále Václava II. byl objekt upraven pro klášter cisterciáků (Aula regia = Královská síň). V období 1292 – 1333 byly stavěny nové klášterní budovy. Současná podoba kláštera je výsledkem barokní výstavby ze začátku 18. století. V roce 1784 byl klášter zrušen a přeměněn na zámek, který byl ještě v 1. pol. 18. století dostavěn. V původním konventu byl založen jeden z prvních cukrovarů v Čechách. K zámku patří zámecký park o výměře 6 ha.

6,1 km  sv. Jakub Větší

Farní kostel. Původně gotický kostel, v letech 1650 – 54 rozšířený a raně barokně přestavěný. Uvnitř je kopie obrazu Zbraslavké Madony z doby po roku 1350, dále jsou zde obrazy od P. Brandla a K. Škréty. V lodi je socha Přemysla Oráče z roku 1924 od Jana Štursy a Pavla Janáka. Součástí sochy jsou schránky s lebkami králů Václava II. (1271 – 1305) a Václava III. a královny Elišky Přemyslovny (1292 – 1330).

6,3 km  Zbraslav
vstupní brána do zámku ve  zbraslavi Historie tohoto města je úzce spjata s klášterem (viz. Aula regia).
Do roku 1974 samostatné město, nyní součást Prahy 5.

 

7,4 km  Krňák
Přírodní památka o rozloze 26,56 chráněno od roku 1988. Mrtvé rameno Berounky vzniklo po povodni v polovině 19. století, kdy si řeka přemístila svoje řečiště do současné trasy. Jsou chráněna mokřadní společenstva, včetně přilehlého zbytku lužního lesa a nivy Vltavy v areálu zbraslavského zámku.

 


Co řekli autoři…

Celým rovinatým územím v okolí Lipanského potoka vede několik málo používaných cest, mnohdy se zpevněným povrchem, které umožňují pohodlné procházky, ale spíše projížďky na jízdním kole. Velkou výhodou celého území je minimální až nulový automobilový provoz. Jediným omezením je tok Berounky, přes kterou vedou lávky v Černošicích a Radotíně. Vltavu lze překonat u Zbraslavi přes most Závodu míru nebo přes Lahovický most, kde je nově vybudovaná cyklostezka. Jak již bylo v úvodu uvedeno, ideální trasa je dočasně omezená výstavbou golfového areálu a na svém konci pak stavbou silničního obchvatu. Obě tato omezení jsou dočasná, a snad po svém dokončení přispějí ke zlepšení stavu okolí Lipanského potoka.

Pro pěší:

Lipanský potok je velice dobře použitelný k procházce mezi Radotínem a Zbraslaví a navazuje na trasu podél toku Berounky.

Pro cyklisty:

Pro cyklisty tímto územím prochází cyklotrasa 0100, která takřka přesně kopíruje popisovanou trasu. Rovněž turistické značky jsou dobře použitelné pro jízdu na kole. Navíc je zde dost neznačených, ale širokých a kvalitních cest.

 

Tisk 30.10.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 24636 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru