ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Brusnice

TRASA ČÍSLO:

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie

Brusnice - lávka v Dolním Jelením příkopu

Orientační poloha v Praze:
trasa podél Brusnice, orientační poloha v Praze

Odkaz do dymamické mapy
Po Praze podél potoků:

Po Praze podél potoků, orientační mapka se všemi trasami, anotační

Orientační rastrová mapka (ke zvětšení):
trasa podél Brusnice, orientační mapka, malá  


Zcela nová trasa zařazená do seznamu po terénním průzkumu v září roku 2009. Brusnice je potok, který se ze všech nejvíce dotýká historického centra Prahy a jeho památek. Vlastní potok Brusnice se však chová obdobně jako ponorná řeka a vy jej spatříte přinejmenším „přerušovaně“, ale procházka podél něj stojí za to a je jakousi třešničkou na dortu projektu Po Praze podél potoků.

Pozor:
Celá trasa je v ideální podobě průchodná pouze v období, kdy jsou přístupné prostory Horního a Dolního Jeleního příkopu, to je od 1. 4. do 31. 10.

Popis je aktualizován k září 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Brusnice vzniká z několika pramenů v okolí Břevnovského kláštera. Nejvýznamnější je pramen Vojtěška, další je ve stráni pod Patočkovou ulicí, třetí na východ od kláštera.
Délka toku: 4,5 km, z toho většina je vedena potrubím pod zemí. Jde tedy s jistou nadsázkou o pražskou Punkvu, která e pak na nečekaných místech zjevuje. Navíc potok Brusnice představuje jakousi třešničku na pomyslném dortu z pražských potoků, protože protéká kolem takových historických skvostů jako je Břevnovský klášter nebo Pražský hrad.

Poznámka pro cyklisty:

Trasa podél Brusnice není pro jízdu na kole příliš vhodná. Cesty vedou veřejnými parky nebo po chodnících, kde oficiálně nesmí cyklisté jezdit. Paradoxně v okolí Pohořelce a Hradčan pojedete po cyklostezkách. Ani v Horním, či Dolním Jelením příkopu není jízda na kole přímo zakázána, ale ona zde opravdu není vhodná. Setkáte se s řadou např. turistů a navíc ani vzhledem k šířce lávek není možné bezpečné vedení kola.


POPIS TRASY

Vzhledem k zpřehlednění popisu omezíme se u popisu trasy podél Brusnice jen na popis trasy pro pěší.

Začátek pro pěší:

Nejvhodnějším začátkem je tramvajová zastávka Břevnovský klášter, který se nachází přímo naproti na druhé straně Patočkovy ulice.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOSTI

0

Břevnovský klášter

Potok Brusnice vzniká přímo v místech Břevnovského kláštera, kde je několik pramenů, asi nejznámější je Vojtěška. Poprvé vody Brusnice spatříte v jezírkách východně pod klášterem. Právě tímto směrem, kde je park směřují první metry trasy podél Brusnice. Bohužel vlastní potok záhy, asi po 500 metrech  míří do podzemí.

Břevnovský klášter

0,75

Patočkova ulice

Cesta parkem končí a stáčí se vpravo k Patočkově ulici a vede dále po chodníku směrem k lávce pro pěší.

 

1

Za Kajetánkou

Za lávkou se pokračuje dále po chodníku, který náhle končí a lze odbočit vlevo do klidné ulice Za Kajetánkou, která je souběžná s rušnou Patočkovou. Navazuje ulice Radimova, kde asi uprostřed ulice je rozpadající se usedlost Kajetánka. Přístup je znemožněn oplocením.

usedlost Kajetánka
1,7

Kaple na Kajetánce

Po levé straně, před tím než se ulice Radimova spojí s Patočkovou je rybníka  napájený Brusnicí. Nad ním, poněkud v úkrytu je zbytek mohutné kaple Panny Marie Öttingenské. Pokračování další cesty si můžete zvolit, například můžete sejít z hráze rybníka dolů. Trasa vede stále paralelně s ul. Patočkovou po pravé straně, případně můžete využít klidnější ulice Na Petynce. Minete usedlost Malovanka a odbočku ke koupališti Petynka. Dále musíte překonat stavbu v blízkosti vyústění Strahovského tunelu.

kaple Panny Marie Öttingenské
2,6

Myslbekova

Několik desítek metrů za spojením ul. Na Petynce a Patočkovy musíte přejít na opačnou stranu Patočkovy a popojít po ul. Myslbekovi. Vlevo jsou schody dolů do parku. Bohužel v těchto místech probíhala v době terénního průzkumu (září 2009) rozsáhlá stavební činnost. Následuje průchod podél hradeb,kde se přidává i cyklostezka. Budete procházet bývalým vojenským hřbitovem, jehož náhrobky jsou zasazeny do hradeb. Hradby poněkud oklikou, ale stranou provozu a pohodlně obejdete.

3,3

Ul. Keplerova

Před vámi je ulice Keplerova a na druhé straně schody dolů na Nový Svět, což je velmi svérázná pražská enkláva, kterou projdete malebnou uličkou Nový Svět. Po levé straně ulice bude pouze zeď a následně i branka k dětskému hřišti, ale právě v těch místech je malé údolí, kde protéká potok Brusnice.

3,7

Ul. U Brusnice

Končí Nový Svět a přím před vámi je branka do Horního Jeleního příkopu. Popisovat další trasu je snad zbytečné, protože se ocitnete v území natolik zajímavém, že jeho procházka je tipem na samotný výlet, bez ohledu nato, že tudy protéká jeden nenápadný pražský potok Brusnice.

4,2

Propojovací tunel

Podcházíte velmi zajímavě architektonicky pojatý tunel, který společně s vámi bude sdílet i potok Brusnice, který zde teče pod ocelovou mříží. Na druhé straně tunelu je již Dolní Jelení příkop.

4,8

Chotkova ulice

Cesta po dně příkopu, tedy podél toku Brusnice končí u mohutné mříže, na jejíž druhé straně je rušná Chotkova ulice. Další cesta vede opět po dřevěné lávce, stejně jako na začátku při vstupu do Horního Jeleního příkopu.

5,2

Klárov

Konec trasy je u stanice metra Malostranská na Klárově, kam již dojdete po chodníku. Potok Brusnice již delší dobu teče skryt a následně vtká do Vltavy.


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Trasu podél Brusnice lze zakončit v metru Malostranská nebo můžete pokračovat po trase podél Vltavy. Pokud zvolíte levý břeh, musíte z Klárova vystoupat na Letnou nebo odbočit vpravo na Kampu.

Pro cyklisty:

Po Klárově prochází páteřní cyklotrasa A1, případně se dá v ulici Keplerově napojit na cyklotrasu A 15.


ZAJÍMAVOSTI

 

 0 km  Břevnovský klášter

Sv. Markéta na Břevnově První mužský klášter v Čechách, založený v roce 993 biskupem Vojtěchem Slavníkovcem. Kostel sv. Markéty byl vybudován vletech 179 až 1715. Pramen s letohrádkem Vojtěška připomíná legendu, že právě zde se setkal kníže Boleslav II. se sv.Vojtěchem a přislíbil založit zde klášter.

 

 1,3 km  Kajetánka

Chátrající usedlost Kajetánka Přesná adresa usedlosti je Radimova 10. Původ usedlosti spadá do poloviny 16. století, ale následuje časté střídání majitelů. Současná stavba zřejmě vznikla v polovině 17. století díky majiteli Bernard Ignác, který tento majetek věnoval kajetánskému (theatinskému) řádu. Pestrý osud završuje Dům pionýrů a mládeže a následně nesplněné sliby na rekonstrukci. V současné době je raně barokní stavba opuštěna a prý by měla být přebudována na bytový objekt.

 1,7 km  Kaple Panny Marie Öttingenské

Zbytek kaple Panny Marie Öttingenské Původně rozsáhlejší stavba, patřící k usedlosti Kajetánka, byla založena v roce 1666 podle vzoru pozdně gotické poutní kaple z bavorského Altöttingu. roku1763 byla kaple zrušena a r. 1821 pobořena. Dochovala se pouze osmiboká věž.

 1,9 km  Malovanka

Usedlost pocházející v jádru z 2. poloviny 17. století, v které posléze sídlila v 18. století formanská zájezdní hospoda.

 

Následují Hradčany a popisovat byť jen část zdejších zajímavostí vydá a již i vydalo na několik samostatných publikací. Proto jen několik informací, případně upozornění na místa a objekty, které budete míjet:

Černínská zahrada, patřící k Černínskému paláci, kde dnes sídlí Ministerstvo zahraničních věcí
Kostel sv. Jana Nepomuckého v kanovnické ulici ze začátku 18. století, stavby se účastnil K. I. Dientzenhofer.
Jelení příkop – původně přirozený obranný prvek Pražského hradu. V roce 1771 byl příkop předělen násypem. Perličkou je skutečnost, že v Horním Jelením příkopu žili nějaký čas i medvědi, a to do 60. let minulého století. Dodnes toto připomíná domek medvědáře, poblíž kterého je stojan s řadou informací o obou Jeleních příkopech a všem co v nich naleznete.


Co řekli autoři…

Vše podstatné o Brusnici již bylo vyřčeno v úvodu. Tento nenápadný pražský potok, pokud jej projdete vás jistě chytí za srdce, stejně jako mnoho dalších tuzemských i zahraničních návštěvníků Prahy.

Tisk 18.11.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 26746 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru