ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Cibulka

TRASA ČÍSLO:

Cesta dolní částí lesoparku Cibulka orientační mapka v přípravě

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Nová trasa zařazená po terénním průzkumu v říjnu 2009.

Popis je aktualizován k září 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: potok Cibulka sbírá své vody na severní straně přírodní památky Vidoule, podtéká železniční trať a na jejím druhé straně se již nachází na území stejnojmenného lesoparku, kde se s ním poprvé můžete setkat i vy.
Délka toku: 1,5 km.

Potok Cibulka tvoří osu lesoparku, dříve parku, který patřil k zdejší usedlosti. Celý areál Cibulka nabízí příjemné prostředí k procházkám nebo odpolednímu výletu, vše je navíc zpestřeno několika romantickými stavbami.

Poznámka pro cyklisty:

Trasa podél potoka Cibulka je sice na kole průjezdná, ale překonává poměrně značné převýšení, navíc značná část cesty vede po úzkých parkových pěšinkách. Tuto trasu nelze pro jízdu na kole ani zakázat ani doporučit.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Pokud budete trasu procházet ve směru toku Cibulky, vhodným začátkem je zastávka městského autobusu č. 123 U Lesíka,který sem směřuje ze zastávky Knížecí, tedy od stanice metra Anděl.

Začátek pro cyklisty:

Jak již bylo napsáno,tato trasa není pro cyklisty příliš vhodná. Lze pouze využít jako zkratku mezi ul. Plzeňskou a oblastí Vidoule a Jinonic. Bezpečnější a pohodlnější je stejná místa spojit po doporučené a prověřované cestě společně se žlutou značkou a po ulici Nad Hliníkem.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOSTI

0

Zastávka bus U Lesíka

Těsně u zastávky je již okraj lesoparku. Po pravici budete mít budovy provozu Lesů hl. m. Prahy a před ní rozcestník s ukazateli hlavních směrů. Chůzí okolo oplocení dojdete k vyhlídkové věži.

 

0,3

Vyhlídková věž

Po parkové cestě dojdete k volně přístupné vyhlídkové věži s vnějším schodištěm. Další cesta vede libovolnou pěšinkou směrem dolů.

vyhlídková věž

0,5

Dantovo peklo

Detail Dantova peklaPřímo pod věží, kam však musíte dojít  oklikou po pěšinkách se nachází další romantický zahradní prvek Dantovo peklo.

0,7

Studánka

Pokud půjdete rovně dolů po pěšince dojdete k jezírku pod sochou Diany. Jestli vystoupáte vzhůru, dojdete k ruinám studánky se zbytky cihlového mostku. Nad studánkou je mohutný železniční násep, který potok Cibulka podtéká propustkem. stejnou cestou se musíte vrátit zpět k jezírku.

0,8

Jezírko Pod Dianou

Nad jezírkem na malém návrší opravdu stojí socha Diany se psy. Od jezírka již vede jen jediná cesta směrem dolů, podél toku potoku.

Jezírko Pod Dianou
1,2

Rozcestí

Vyjdete z lesa a ocitnete se na rozcestí pod svažitou loukou. Po pravé straně bude vlastní usedlost Cibulka, přímo před vámi pak Čínský pavilonek.

Odbočka k čínskému pavilonu.

usedlost Cibulka
1,3

Čínský pavilon

Chátrající čínský pavilonPokud odbočíte vpravo směrem k bráně do usedlosti Cibulka a před ní uhnete vlevo, dojdete po rovině k chátrajícímu a pro jistotu oplocenému čínskému pavilonu.

Další cesta může vést zpět na rozcestí pod loukou nebo můžete sejít přímo od pavilonu dolů k soše sv. Jana Nepomuckého. Dolů původně vedl systém schodů, pěšinek a teras, dnes je vše zarostlé a v rozpadu.

 

1,5

Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Soch sv. Jana NepomuckéhoJak bylo naznačeno, od čínského pavilonu vede další cesta dolů, směrem k Plzeňské ulici, před kterou stojí sousoší sv. Jana Nepomuckého. Od něj je to již jen kousek na hlavní Plzeňskou, před níž se potok Cibulka vlévá do potoka Motolského.

1,6

Plzeňská ulice

Konec trasy podél potoka Cibulka je na ulici Plzeňské, u tramvajové zastávky Poštovka.


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Samozřejmě se nabízí nasednout na tramvaj a ukončit tak tento výlet. Jinou možností je pokračovat vpravo po zelené ploše paralelně s Plzeňskou a navázat tak na trasu podél Motolského potoka.

Pro cyklisty:

Cyklistům nezývá nic jiného, než se vydat po Plzeňské ulici. Naštěstí v dolní části Plzeňské a následně ve Vrchlického ulici byl letos vyznačen pruh pro cyklisty, společný s autobusy, který zajišťuje bezpečný průjezd po těchto jinak velmi frekventovaných komunikacích.


ZAJÍMAVOSTI

 

 0,3 km  Vyhlídková věž

Vyhlídková věž Věž v podobě romantické zříceniny hradní věže vznikla při úpravách parku v letech 1815 až 1822. Rozhledna je volně přístupná a výhled je na okolní lesy a směrem na údolí Motola.

 

 0,8 km  Jezírko Pod Dianou

Jezírko Pod Dianou Socha Diany Historické jezírko se v letech2005/2006 dočkalo rekonstrukce. Byly vybudovány nové propustky a hráz a jezírko získalo nový, oválný tvar. Dále bylo upraveno okolí, aby vznikly nové průhledy, například od altánku na sochu Diany. Jezírko má plochu 204 m2.

 1,2 km  Usedlost Cibulka

Brána do usedlosti Cibulka Původně hospodářský dvůr připomínaný již ve 14. století. V roce 1815 usedlost kupuje pasovský biskup Leopold Leonard Thun z Hohensteinu a začne v následujících letech formovat okolní krajinu na anglický park. Vznikla řada romantických staveb, z nichž se některé dochovaly dodnes. Bohužel jak samotná usedlost, tak například čínský pavilon jsou opuštěné a chátrají. Jedině samotný potok Cibulka prodělal revitalizaci.


Co řekli autoři…

Procházka podél potoku Cibulka, tím i po stejnojmenném lesoparku je příjemným a nenáročným programem na odpolední procházku. Každého jistě potěší výstup na romantickou rozhlednu nebo nahlédnutí do Dantova pekla. Bohužel stav jak porostů, tak samotných staveb by si zasloužil vyšší péči.
 

Tisk 18.11.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 25225 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru