ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Hostavický potok

TRASA ČÍSLO:

trasa podél Hostavického potoka - Začátek cesty pod Dolními Měcholupy orientační mapka v přípravě

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Zcela nová trasa zařazená do seznamu po terénním průzkumu v září roku 2009.

Popis je aktualizován k září 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: potok pramení těsně na severní straně Kutnohorské ulice na okraji severozápadně od Dolních Měcholup.
Délka toku: 5, 6 km. Potok ústí do Rokytky v místě suchého polderu pod Hostavicemi.

Poznámka pro cyklisty:

Důvodem pro zařazení Hostavického potoka nejsou historické či přírodní zajímavosti v jeho okolí, ale skutečnost že podél něj vede v celé délce velice pohodlná cyklostezka. V druhé části je podél potoka vedena cyklotrasa číslo 1.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

K začátku trasy a také takřka k prameni se snadno dostanete městskými autobusy, např. 265, 266 sem jezdí od stanice metra Depo Hostivař. Začátek trasy leží mezi autobusovými zastávkami Kutnohorská a Dolnoměcholupská.

Začátek pro cyklisty:

K začátku trasy pohodlně dojedete po některé z doporučených a prověřovaných tras, například po ulici Nad Vokolky.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOSTI

0

Autobusová zastávka

Další cesta vede na sever do zástavby Dolních Měcholup. Kolmo na Kutnohorskou, po pravé straně od oplocení autobazaru vede vhodná cesta, které se krátkou kličkou dostává ze zástavby a mění se v obslužnou komunikaci, kterou užívají pěší, jezdci na in line bruslích a samozřejmě cyklisté.

Dolní Měcholupy

1,5

Rybník Slatina

Rybník Slatina Trasa u Slatiny Trasa vede přírodou mezi poli po levém břehu potoka a stáčí se vlevo, protože obchází rybník Slatina, který Hostavický potok napájí.

 

2,0

Ulice K lesíku

Problematické křížení komunikace K LesíkuTrasa kříží poměrně frekventovanou komunikaci K lesíku, která spojuje Dubeč a Štěrboholy. Ulice se musí takřka kolmo překonat a pokračuje se asi po 50 metrech vpravo, kde pokračuje cyklostezka. Od Dubče v těchto místech se přidává cyklotrasa číslo 1.

POZOR!
V tomto místě jezdí poměrně rychle automobily a komunikace je úzká. V blízké době by měl být v těchto místech vybudován zpomalovací práh.

2,6

Podjezd pod Štěrboholskou spojkou

Trasa i Hostavický potok překonávají Štěrboholskou spojkuTrasa stále sleduje levý břeh potoka, podchází Štěrboholskou spojku a zahýbá vlevo, směrem k Dolním Počernicím.

3,1

Národních hrdinů

Trasa se vyhoupne těsně před Dolními Počernicemi na rušnou ulici Národních hrdinů. POZOR! Dále pokračuje po pravém po cyklostezce a obchází obloukem zástavbu.

3,6

Dětská hřiště

Dětské hřiště v Dolních PočernicíchPo pravé straně budete mít parkově upravenou plochu, kde je několik dětských hřišť.

4,3

Českobrodská

Konec Hostavického potoka u Českobrodské uliceTrasa kolmo ústí na ulici Českobrodskou. Zde je alternativní možnost zakončení, protože tady jezdí řada městských autobusů, například: 109, 110, 208, které vás ze zastávky Lomnická dovezu ke stanicím metra.

Pokud se rozhodnete pokračovat dále, až k soutoku Hostavického potoka s Rokytkou, musíte přejít Českorodskou ulici a podejít železniční tratě.

5,1

Střed Hostavic

Za druhým viaduktem e ocitnete ve středu Hostavic s parkem a památnými stromy. V těchto místech se setkáváte s již známou trasou podél Rokytky. Pokud projdete rovně parkem a ulicí Vidlák dojdete na konec zástavby, cesta se stáčí vpravo k přírodní rezervaci V Pískovně (je popsána u trasy podél Rokytky). Vlastní Hostavický potok teče rovně přímo k Rokytce, do které v těchto místech ústí. Zde se setkáte s naučnou stezku Prahy 14.

Naučná stezka Prahy 14
6,1

Polder Čihadla

V místě soutoku se nachází suchý polder Čihadla, který byl minulý rok rekultivován. Procházka po území polderu je nyní velice příjemná.

polder Čihadla


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Trasa podél Hostavického potoku může mít pro pěší návštěvníky tři možná zakončení.
1. Můžete nasednout přímo v Hostavicích na autobus 110, který jezdí k metru Hloubětín.
2. Z Hostavic můžete vyjít po trase naučné stezky Prahy14, která pokračuje k přírodní rezervaci V Pískovně. Trasa tedy navazuje na trasu podél Rokytky.
3. Z Hostavic vyjdete ulicí Farskou k polderu Čihadla, kterým můžete dojít do Kyjí.
4. Trasa v místech polderu Čihadla navazuje na trasu podél Svépravického potoka.

Pro cyklisty:

Do Hostavic dojedete po cyklotrase číslo 1. Přímo v Hostavicích se cyklisté setkají s cyklotrasou číslo: , která sem směřuje z Dolních Počernic.


ZAJÍMAVOSTI

 0 km  Dolní Měcholupy

Obec Dolní Měcholupy je poprvé připomínána v roce 1293, ale osídlení místa je archeologicky prokázáno k období 3. – 2. století pře. n. l. V roce 1968 byly Měcholupy připojeny k Praze. Zajímavý je jeden z výkladů vzniku jména Měcholupy, které je odvozováno od loupení měchu. Buď šlo o cestovní zavazadla nebo o měchy s nachytanými rybami.

 5,1 km  Naučná stezka Prahy 14

Část trasy podél Hostavického potoka můžete sledovat společně s naučnou stezkou Prahy 14, která se přidává zleva na úrovní Českobrodské, provede vás Hostavicemi k přírodní rezervaci V Pískovně. Trasa má celkem 14 zastávek, je dlouhá asi 10 km, tvoří okruh, začínající u stanice metra B Hloubětín a vznikla v roce 2007.

 6,1 km  Polder Čihadla

Suchý polder slouží k zachytávání přívalových vod tím, že se rozlijí po jeho ploše. Polder Čihadla zachycuje vody Rokytky, Svépravického a Hostavického potoka a je rozlohou 27 ha největším na územím v Praze. Nachází se na území rybníka, který je připomínán v mapách z roku 1720. Revitalizace území proběhla v období červenec 2007 až duben 2008 a jde o největší obdobné dílo v Praze, při kterém byly odstraněny nevhodné betonové prvky a vznikla nová přírodní lokalita v hlavním městě. Vznikla nová koryta potoků se zákrutami a tůněmi. Byly osázeny stromky, keře a mokřadní vegetace. Zároveň byly vybudovány pěšinky s můstky a informačními tabulemi.


Co řekli autoři…

Hostavický potok je sice v seriálu o pražských potocích nováčkem, ale obliba vycházek, projížděk nebo ryze dopravních cest je mezi Pražany již nyní vysoká. Kromě třech přechodů přes rušnější komunikace vede celá trasa po klidných komunikacích či cyklostezkách se zpevněným povrchem.

 

Tisk 18.11.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 25690 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru