ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Potok Chvalka

TRASA ČÍSLO:

trasa podél potoka Chvalka - Rybník u ulice Stoliňské orientační mapka v přípravě

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis je aktualizován k září 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Délka toku: 2,2 km.

Potok Chvalka je menším vodním tokem, který je dlouhý 2,2 km. Jeho bezprostřední okolí není pro výlety nebo cestování využitelné, protože v jeho blízkosti nevedou vhodné cesty. Přesto jeho širší okolí je významné především pro cyklisty, neboť tudy vede cyklotrasa 0035 navazující na A 257, která se dotýká Svépravického potoka. Ostatně do něj se Chvalka vlévá.

Poznámka pro cyklisty:

Trasa prochází po málo frekventovaných uličkách Horních Počernic, je tedy dobře na kole průjezdná, přesto je vhodnější sledovat značení cyklotrasy 0035, která prochází celými Horními Počernicemi a u metra Černý Most.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Vhodným začátkem trasy podél potoka Chvalka je autobusová zastávka Chvaly (např. linky 220, 221, 222, 223 a řada dalších). linky sem směřují převážně od metra Černý Most.

Začátek pro cyklisty:

Viz úvod, opodál vede cyklotrasa 0035.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOSTI

0

Zastávka Chvaly

V těsném sousedství zastávky je zrekonstruovaný areál tvrze Chvaly. Po průchodu areálem a kolem kostela sv. Ludmily se jde uličkami Horních Počernic, například Řešetovskou, Šplechnerovou, Stoliňskou.

Chvaly

kostel sv. Ludmily

1

Svépravický potok

Na jejím konci je rozcestí. Přímo vede uzavřená komunikace, po které přichází v protisměru trasa podél Svépravického potoka, u které je další popis trasy.

Vlastní potok Chvalka sice ještě teče dále, podtéká Pražský okruh, pokračuje k Vodní nádrži martiňák (Čeněk), kde se spojuje se Svépravickým potokem. Vzhledem k významu obou tras je další popis u trasy podél Svépravického potoka.

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Shodné jak pro pěší, tak i cyklisty

Na pomyslném konci trasy podél potoka Chvalka jseou pouze dvě možnosti. Buď se vydat po cyklostezce proti proudu Svépravického potoku směrem ke Xaverovskému háji nebo podejít Jižní spojku a pokračovat k nádrži Čeněk, což je trasa po proudu Svépravického potoku.


ZAJÍMAVOSTI

 0 km

 Chvaly

Nádvoří tvrze Chvaly Místo je poprvé připomínáno roku 1130 v listně knížete Soběslava. Tvrz připomínána k roku 1428, dodnes se z ní dochovaly klíčové střílny. Tvrz roku 1734 vyhořela a byla přestavěna na zámek. V roce 1993 připadl zdevastovaný objekt hl. městu a v roce 2008 byla dokončena důkladná rekonstrukce, která dala vzniknout současné podobě,v které slouží tvrz Chvaly jako kulturní centrum.

 

  km  Kostel sv. Ludmily

Kostel sv. Ludmily Jednoloďní kostel vznikal společně se sousední tvrzí. Roku 1652 byl rozšířen a i nadále upravován. Novorománská věž pochází až z roku 1875.


Co řekli autoři…

Potok Chvalka, popis trasy podél něj se poněkud vymyká ostatním popisům, protože se vlastního potoku příliš nedotýká, navíc v druhé části přenechává svoji roli významnějšímu potoku Svépravickému. Přesto je do seznamu zařazen, protože cestování, ať pěší nebo na kole je po této trase bezproblémové. navíc tvrz Chvaly sama o sobě stojí za návštěvu.

 

 


 


 

Tisk 18.11.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 22728 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru