ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Lysolajský potok

TRASA ČÍSLO:

Lysolajský potok - Skalnatá soutěska v Houslích orientační mapka v přípravě

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Nově zařazený potok, terénní průzkum proběhl v září 2009.

Popis je aktualizován k září 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Lysolajský potok má velice pěkný pramen, protože vytéká z tzv. Zázračné studánky.
Délka toku: 1,9 km
Velikost povodí: 3,1 km2.

Poznámka pro cyklisty:

Trasu podél Lysolajkého potoku lze pro cyklisty rozdělit na dvě části. Jednak na průjezd po ulici vlastním Lysolajským údolím, kde není problémem (tedy až na převýšení od Vltavy) jízda na kole. Drhá část vede do přírodní památky Housle, kde není pro kolo příliš vhodná cesta, je úzká a klikatá.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Na začátek této trasy vás pohodlně doveze městský autobus číslo 160, který sem jezdí od metra Dejvice. Vystoupíte na konečné, kde nedaleko vede modrá turistická značka, která vás bude doprovázet dále.

Začátek pro cyklisty:

Lysolajské údolí spojuje páteřní cyklotrasu A 1 s oblastí Suchdola a Horoměřic. Začátek může být stejný jako pro cyklisty.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOSTI

0

Autobusová zastávka Lysolaje

Od zastávky jděte kolmo od hlavní ulice, směrem od zástavby k začátku údolí. Zde začíná přírodní památka Housle, kde sbírá své vody vlastní Lysolajský potok. Správný směr vám určí modrá turistická značka.

 

Asi 200 metrů

Na začátku údolí stojí Zázračná studánka a rovněž zde začíná naučná stezka Housle. Další cesta vede společně s modrou značkou, ale jakmile tato začne stoupat vlevo do stráně, opusťte ji a pokračujte po dně údolí, společně s naučnou stezkou.

Zázračná studánka

1

Konec údolí

Naučná stezka a pěšinka se klikatí skalnatou soutěskou a končí uprostřed skal. Stejnou cestou se musíte vrátit zpět do Lysolajského údolí.

PP Housle

2

Lysolajské údolí

Pokud chcete sledovat tok Lysolajského potok, nezbývá vám nic jiného, než jít dolů po ulici Lysolajské údolí.

3,1

Čábelecká ulice

Z frekventovanější ul. Lysolajské údolí můžete odbočit vlevo do klidnější ulice Čábelecké. Potok zde protéká souběžně s vaší cestou, bohužel přírody si moc neužijete, protož potok je veden betonovým korytem. Přesto je to příjemná procházka, protože půjdete zástavbou rodinných domků s pěkně upravenými zahradami.

3,8

V Podbabě

Čábelecká ulice se napojuje zpět na hlavní a vy jste v Šáreckém údolí. Těsně u křižovatky se Lysolajský vlévá do potoku Šáreckého. Konec trasy je pak u tradiční restaurace Břetislavka.


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Trasa končí u autobusové zastávky Břetislavka. Případně se můžete napojit na trasu podél Šáreckého potoka nebo pokračovat po levém břehu Vltavy, třetí možnost pak nabízí přívoz do Podhoří.

Pro cyklisty:

Trasa navazuje na cyklotrasu A 17, která vede Šáreckým údolím, případně na páteřní cyklotrasu A 1, vedoucí po levém břehu Vltavy.


ZAJÍMAVOSTI

 200 metrů Zázračná studánka

Zázračný pramen Studánka představuje jediný trvalý zdroj vody v údolí Housle. Opodál pramene pak stojí kaple Panny Marie Sedmibolestné z roku 1863.

 

1 km  Přírodní památka Housle

Skalnatá soutěska v Houslích Závěr PP Housle Vyhlášeno v roce 1982 na rozloze 3,8 ha. Jedná se o erozní rokli, zaříznutou do Hostavické tabule. Rokle dosahuje hloubky až 30 metrů. Housle jsou součástí přírodního parku Šárka – Lysolaje..

 

 2 km  Lysolaje

Lysolaje jsou zelené První písemná připomínka na Lysolaje je z roku 1257, jako zemědělská a vinařská obec. Svůj venkovský charakter si nynější městská část Prahy 6 dochovala dodnes..

  

Tisk 13.11.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 22974 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru