ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Svépravický potok

TRASA ČÍSLO:

Svépravický potok - Cesta nedaleko PR V Pískovně orientační mapka v přípravě

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis je aktualizován k září 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: Svépravický potok vzniká v prostoru mezi dálnicí Olomouckou a Klánovickým lesem, teče na západ na sever od Xaverovského háje, kde protéká několika rybníky a nedaleko PR V Pískovně se spojuje v oblasti suchého poldru Čihadla s Rokytkou.

Délka toku: přibližně 6,8 km.
Velikost povodí: nnnnn km2.

Poznámka pro cyklisty:
Trasa podél Svépravického potoka je na kole velice dobře sjízdná. Částečně trasu kopíruje několik cykotras, např. 14, A 258, které mnohdy vedou po cyklostezkách a ani neznačené cesty v okolí Klánovického lesa či Xaverovského háje nezklamou.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Vhodným začátkem je Hummer centrum, které se nachází u benzinové pumpy na olomoucké dálnici, to je na jihovýchodním okraji Horních Počernic směrem za hřbitov, a dále na Klánovice.

Začátek pro cyklisty:

Přímo k Hummer centru vede velmi pěkná cyklostezka, spojující Horní Počernice a Klánovice, po které vede několik cyklotras: 0036, 8100, HP – KL.

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOSTI

0

Hummer centrum

Okolí Hummer centraZ mostu přes dálnici sejdete dolů, směr Klánovice a při první příležitosti vpravo, okolo navážky, kde jsou dráhy pro terénní vozy. Směrem na západ vede polní cesta,která se začne stáčet vlevo ke Klánovickému lesu. Minete osamocenou chatu a po polní cestě dojdete k lesu.

 

1,5

Klánovický les

Podél lesa, budete jej mít po své levici, pokračujte až k cestě, která vede vpravo mezi stromy a směřuje ke Xaverovu.

 

2,5

Ul. Ve Žlíbku

Polní cesta kolmo končí na ulici Ve Žlíbku, po ní vlevo. Zleva se záhy přidá modrá turistická značka. Svépravický potok v tomto úseku nesledujete, protože teče podél dálnice, kde není pěkná cesta.

3,0

Xaverovský háj

Cesta Xaverovským hájemSpolečně s modrou značkou odbočujete vpravo na malou pěšinku, která vás záhy dovede do Xaverovského háje, kde půjdete po širších lesních cestách.

Xaverovský háj
Následně máte možnost jít buď po modré nebo z ní v první výraznější levotočivé zatáčce odbočit, pokračovat přímo po menší cestě, která vás dovede k okraji lesa,kde je Svépravický potok a rybníky. Obě varianty se nakonec spojují.
4,5

Rozcestí pod hájenkou

Pěšinka končí u širší cesty, která sem zleva směřuje od místní hájenky a vede po ní cyklotrasa A 258. Zde vpravo společně s cyklotrasou.

4,9

Podjezd pod Olomouckou

Podejdete Olomouckou a na druhé straně vlevo, stále po cyklotrase a cykostezce.

6,7

Pražský okruh

Konec cyklostezky. Trasa se spojuje s trasou podél potoku Chvalka, kde přebírá jeho funkci. Vlevo do podjezdu pod Pražský okruh. Na druhé straně nastává změna, z přírody se ocitněte uprostřed obchodních center a sídliště Černý Most. zde musíte projít kolem obchodních domů a za IKEU do ulice Bryksovy.

7,7

Ul. Bryksova

V těchto místech je orientace poněkud obtížná. Potoky, jak Chvalka, tak Svépravický jsou vedeny stranou než vedou oficiální cesty. Podél nich jsou sice vyšlapané cestičky, ale nemají logickou návaznost. Z ul. Bryksovi lze odbočit směrem k Potoku Chvalka. Svépravická potok podtéká Pražský okruh malým propustkem a změtí dálniční křižovatky, kde není možná bezpečná chůze.

V těchto místech vede podél po pravém břehu Chvalky, a zároveň společně s trasou podél Svépravického potoka pěšinka, která se zanedlouho napojí na zdejší cyklostezky.

8,8

Martiňák

Rozcestí u hráze nádrže Martiňák (Čeněk). V této nádrži se spojuje Chvalka se Svépravickým potokem a dále již teče jen potok Svépravický. Další cesta by mohla vést po některé z řady neznačených pěšinek, například podél chatové (budete ji mít po levici).

9,8

Soutok s Rokytkou

Sledováním Svépravického potoka dojdete do nově upraveného a velice pěkného přírodního prostředí suchého poldru Čihadla, kde je soutok Svépravického potoku s Rokytkou, a tím i konec této trasy.

 


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Lze pokračovat procházkou po nově vybudovaných pěšinkách suchým poldrem směrem na Kyje, kde lze navázat na trasu podél Rokytky. Případně odbočit vlevo do Hostavic, kde jezdí autobusy MHD.

Pro cyklisty:

Pro jezdce na kole je příhodnější zakončit tuto trasu u Martiňáku a pokračovat směrem na Dolní Počernice, kde vede cyklotrasa číslo 1, která rovněž navazuje na trasu podél Rokytky.


ZAJÍMAVOSTI

 3,0 km  Xaverovský háj

Přírodní památka vyhlášená v roce 1982 na ploše 97,23 ha. Je zde chráněn zachovalý ekosystém listnatého lesa.

 9,8 km  Čihadla

Suchý polder Čihadla Suchý poldr Čihadla má za úkol zadržovat přívalové vody především z Rokytky a dalších potoků. Vznikl v 80. letech minulého století na místě rozsáhlého rybníka z 18.století, který byl později vypuštěn a stalo se z něj pole. Původně byly potoky vedeny betonovými koryty a přírodní prostředí tak bylo degradováno. V průběhu revitalizace, která byla dokončena v dubnu roku 2008, bylo vysázeno 200 stromků, bylo provedeno odklonění Svépravického potoka více na sever, vznikly meandry a tůně. Bylo vytvořeno1605 metrů nových koryt potoků, to vše na ploše 27 hektarů.


Co řekli autoři…

Svépravický potok má tu smůlu, že je velmi radikálně rozdělen na dvě části jednak silničním obchvatem Prahy, ale také sídlištěm Černý Most a místními nákupními centry. právě v těchto místech je problém s jeho sledováním a s putováním vůbec. Jinak obě části, jak v okolí Klánovického lesa, Xaverovského háje a na druhé straně v oblasti přírodní rezervace V Pískovně a poldru Čihadla jde o velice příjemná přírodní prostředí, kudy vede řada pohodlných a klidných cest, cyklotras a cyklostezek.

 

Tisk 13.11.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 23513 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru